Nowe trendy

Piński_Naczelny prognosta biznesu_recenzja_okładka_ok
Ciesielski_Nowe szaty króla_1_photodune_envato
Krukowska_Zielony ład_1_photodune_envato
Stodolak_Big Pharma_1_photodune_envato
Kozak_Na Ukrainie małe nie jest piękne_1_protesty rolników_pap_ok
Piński_Good Economics_recenzja_okładka_ok
Cipiur_Biznes funeralny_2_photodune_envato
Kuznetsov_Wpływ COVID-19 na kraje nadbałtyckie_pap
VOX_Wpływ koronawirusa na budżety domowe_1_photodune_envato
Kozak_Bez wody gosp. Ukrainy_1_photodune_envato