Czy socjał psuje biednych?

Niewiele idei ma tak głębokie zakorzenienie w amerykańskiej mentalności, jak ta, że rządowa pomoc biednym wyrabia w nich złe nawyki. Nawet Roosevelt, ojciec New Dealu, uważał socjał za „narkotyk, który niszczy ludzką duszę.”
Czy socjał psuje biednych?

(CC BY Riccardo Romano)

A jednak ta idea jest nieprawdziwa. Doświadczenia historyczne – od krajów biednych do bogatych – sugerują, że pomoc biednym może być naprawdę skuteczna. Zmuszanie ich, by „pływali lub tonęli” nie uleczy wszystkich społecznych bolączek.

Miliard ludzi w krajach rozwijających się pobiera państwową pomoc. Przynajmniej jeden typ bezpośredniej gotówkowej zapomogi obecny jest w 119 krajach. W 52 innych gotówkę daje się warunkowo. Badania ekonomiczne wskazują, że nie ma mocnych dowodów na to, że zniechęca to beneficjentów pomocy do pracy.

Cały komentarz na stronie New York Timesa.

(CC BY Riccardo Romano)

Tagi