Polska nie wykorzystuje potencjału pracowników w wieku 55+

Polska znalazła się na 30. miejscu wśród 34 krajów OECD w rankingu Golden Age Index, oceniającym poziom wykorzystania na rynku pracy potencjału osób w wieku 55+. Wyższa stopa ich zatrudnienia podniosłaby znacząco PKB Polski – szacują autorzy raportu z PwC.
Polska nie wykorzystuje potencjału pracowników w wieku 55+

Ranking Golden Age Index obejmuje wszystkie 34 kraje z grupy OECD, oceniając je na podstawie wybranych kluczowych wskaźników, m.in. liczby zatrudnionych osób w wieku powyżej 55 lat, ich zarobków, udziału w szkoleniach czy liczby umów na część etatu.

Na pierwszym miejscu rankingu niezmiennie od 2003 roku znajduje się Islandia. Kolejne pozycje zajmują Nowa Zelandia i Szwecja. Polska plasuje się na 30. miejscu (w poprzedniej edycji rankingu z 2015 r. była na 31.).

Eksperci PwC szacują, że gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ była wyższa, PKB krajów OECD mogłoby wzrosnąć nawet o 2,6 bln dol. rocznie. Gdyby stopa ich zatrudnienia w Polsce była zaś taka, jak w zajmującej 3. pozycję w zestawieniu Szwecji, nasze PKB mogłoby wzrosnąć od 4 do nawet 8 proc.

Tymczasem średni efektywny wiek wyjścia z rynku pracy w Polsce to już 60,8 lat. Taki sam wskaźnik jest w Grecji. Niższy jest tylko w Belgii, Słowacji i Francji.

Stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 w Polsce wynosi 42,5 proc. Niższy wskaźnik mają tylko Węgry, Słowenia, Grecja i Turcja. Z kolei stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 65-69 wynosi 9,7 proc., co lokuje Polskę na 25. pozycji wśród 34 krajów OECD.

– Polska zajmuje końcowe pozycje zestawienia w niemal wszystkich badanych obszarach Golden Age Index, poza relacją wynagrodzenia osób starszych do młodszych grup wiekowych. Warto odnotować, że w porównaniu do wyników z 2003 r. większość wskaźników się poprawia, choć to dość powolny wzrost – mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC.

Jego zdaniem w kolejnych latach na plus zmieni się stopa zatrudnienia osób powyżej 55 roku życia.

– Jest to związane z wchodzeniem w wiek zaawansowany osób, które na początku transformacji gospodarczej były około 30-stki, czyli większość kariery zawodowej odbyły już w gospodarce rynkowej. Są przyzwyczajeni do elastyczności i zmian kompetencji, co pozwala im na utrzymanie się dłużej na rynku pracy – dodaje.

>>czytaj także o inwestowaniu w kapitał ludzki na giełdzie

Autorzy raportu PwC zwracają uwagę na trzy kluczowe zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście lepszego wykorzystania w pracy osób w wieku 55+:

  1. Zachęcanie do późniejszego przechodzenia na emeryturę nie tylko poprzez wiek emerytalny, ale także poprzez tworzenie zachęt finansowych, które skłonią pracowników do kontynuowania pracy.
  2. Zmniejszanie kosztów zatrudnienia osób starszych, poprzez odpowiednie regulacje przeciwdziałające dyskryminacji tej grupy wiekowej na rynku pracy.
  3. Poprawa zdolności zatrudnienia, poprzez promowanie kształcenia ustawicznego i organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje starszych pracowników.

>>Cały raport Golden Age Index

(źródło: PwC, oprac. km)

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Kategoria: Pracownicy NBP
Podaż pracy, czyli liczba osób aktywnych zawodowo, zmniejsza się o około 100 tys. rocznie. Do zrównoważenia ubytku wystarczyłby jednak wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 punktu proc. – mówią dr Katarzyna Saczuk i dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Coraz starsze ręce do pracy

Kategoria: Oko na gospodarkę
Japonia jest i pozostanie w najbliższych dziesięcioleciach krajem o najstarszym społeczeństwie wśród państw OECD. Osób w wieku 65+ najszybciej przybywać będzie w perspektywie 2050 r. w Korei. W Polsce też będzie coraz więcej osób starszych. Najmłodszym społeczeństwem cieszy się Meksyk.
Coraz starsze ręce do pracy

The burdens of population aging and possible solutions

Kategoria: Macroeconomics
An elderly lady once said “we were promised a long life, but all we got is old age”. Progressing loss of independence and a sense of uselessness are a source of anguish for seniors and generate problems and costs for societies.
The burdens of population aging and possible solutions