Ranking studiów inżynierskich wygrywa Politechnika Warszawska

Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.
Ranking studiów inżynierskich wygrywa Politechnika Warszawska

(CC By NC ND Steve Grant)

Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (12 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

– Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki. Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca rankingu.

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

 • prestiż – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
 • absolwenci na rynku pracy – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);
 • potencjał akademicki – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
 • efektywność naukowa – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
 • potencjał dydaktyczny – wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
 • innowacyjność – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

Ocenione zostały następujące kierunki:

 • automatyka i robotyka
 • architektura i urbanistyka
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • górnictwo i geologia
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • logistyka
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria środowiska
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • kierunki IT
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • technologia chemiczna
 • transport.

>> więcej: Ranking studiów inżynierskich

(źródło: skrót materiału ze strony Perspektywy.pl)

(CC By NC ND Steve Grant)

Tagi