Ubywa chętnych na wyjazd do pracy za granicę

O 2 pkt. proc. spadła w Polsce liczba chętnych na wyjazd do pracy za granicę. Emigrację zarobkową rozważa 11,8 proc. aktywnych lub  potencjalnych uczestników rynku pracy - wynika z badania Work Service. Rośnie grono osób, które stanowczo odrzucają zamiary wyjazdu.
Ubywa chętnych na wyjazd do pracy za granicę

Najczęstszym celem wyjazdów do pracy pozostają Niemcy (INSM, CC BY-ND)

„Obecnie emigrację zarobkową rozważa 11,8 proc. aktywnych zawodowo lub potencjalnych uczestników rynku pracy. W porównaniu z poprzednią edycją odsetek osób deklarujących chęć wyjazdu z kraju spadł o 2 pkt. proc. i osiągnął najniższe wskazanie w historii badania” – napisano w opracowaniu.

„Ponad połowa badanych (56,5 proc.), która rozważa emigrację, to osoby planujące wyjazd po raz pierwszy w swoim życiu. Jest to grupa obejmująca niemal 1,5 mln osób. (…) Ponad 40 proc. osób planujących raz pierwszy podjąć pracę za granicą stanowią Polacy w wieku 35-44 lata” – twierdzą autorzy badania.

Jak zaznaczono w opracowaniu, obok spadku odsetka osób planujących emigrację zarobkową, rośnie pula osób, które zdecydowanie odrzucają plany wyjazdu.

„Obecnie 75,8 proc. badanych zdecydowanie nie rozważa podjęcia pracy za granicą, co stanowi najwyższe wskazanie w historii badania i wynik o ponad 10 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem” – napisano.

Jak wynika z badania, niemal 1/4 osób planujących emigrację chciałoby wyjechać „na stałe”. W poprzedniej edycji badania, takie deklaracje składało 19,9 proc. ankietowanych.

„Najpopularniejszym kierunkiem emigracji pozostają Niemcy, z wynikiem 31,4 proc. wskazań. Co ciekawe nowym numerem dwa stał się kierunek holenderski (15 proc.), który dość wyraźnie wyprzedził Wielką Brytanię (5,7 proc.)” – napisano w opracowaniu.

„Prawie 40 proc. osób, które myśli o emigracji zarobkowej, nie było w stanie wskazać kraju, do którego chce wyjechać. Zatem nie tylko maleje ogólna pula osób, które chcą wyjeżdżać, ale dodatkowo ci, którzy chcą emigrować, nie mają konkretnych planów” – powiedział podczas konferencji prasowej Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz i komunikacji Work Service.

19 proc. badanych jako cel emigracji wskazało „inny kraj”, zaś 21 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Wśród głównych powodów migracji badani wymieniali m. in. wyższe zarobki niż w Polsce (82 proc.), wyższy standard życia (36 proc.), lepsze warunki socjalne (29 proc.), lepsze perspektywy rozwoju zawodowego (24 proc.), czy też możliwość podróżowania i zwiedzania świata (24 proc.).

Do głównych barier zaliczano z kolei przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce (64 proc.), atrakcyjną pracę w Polsce (40 proc.), nieznajomość języków obcych (14 proc.) oraz małe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy (14 proc.).

Badanie na zlecenie Work Service przeprowadził na próbie N=708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych instytut badawczy Kantar Millward Brown w dniach 20-29 marca 2018 r.

pat/ osz/

Najczęstszym celem wyjazdów do pracy pozostają Niemcy (INSM, CC BY-ND)

Tagi


Artykuły powiązane

Europa Zachodnia pozostaje atrakcyjna dla emigrantów z Polski

Kategoria: Analizy
Jedynym okresem, w którym zanotowano migrację powrotną Polaków z większości krajów Europy Zachodniej, były kryzysowe lata 2007-2009. Mimo bardzo dobrej sytuacji na polskim rynku pracy oraz niepewności związanej z brexitem przynajmniej do 2017 r. wyjazdy wciąż przeważały nad powrotami.
Europa Zachodnia pozostaje atrakcyjna dla emigrantów z Polski

Zbadać i zadbać – ukraiński potencjał w Polsce

Kategoria: Zewnętrzni eksperci
Ukraińcy to dla Polski potencjał. Żeby nie zmarnować szans płynących z niespotykanej w najnowszej historii fali imigracji trzeba zadbać o integrację tych osób, a także wnikliwie badać ich sytuację, plany i strategię pobytu w Polsce – mówi dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW.
Zbadać i zadbać – ukraiński potencjał w Polsce

Emigranci zarobkowi z Ukrainy – i chcieliby, i boją się

Kategoria: Analizy
Jeśli Polska chce utrzymać emigrantów zarobkowych z Ukrainy powinna zmienić podejście i zamiast, jak do tej pory, stawiać na krótkookresową pracę robotników sezonowych postawić na asymilację i pobyt stały całych rodzin – wynika z badań przeprowadzonych na Ukrainie.
Emigranci zarobkowi z Ukrainy – i chcieliby, i boją się