Etyka popłaca

Dlaczego postępowanie dobre jest dobre dla biznesu?

Czy prezes wielkiej korporacji może dowiedzieć się czegoś istotnego o prowadzeniu biznesu od filozofa? Postać Dova Seidmana przybliżona w artykule CNNMoney.com pokazuje, że tak. Seidman jest filozofem i założycielem firmy LRN, która doradza klientom korporacyjnym, jak poprawić etykę funkcjonowania. Do tej pory ponad 400 firm, wliczając w to największe, takie jak Pfizer, Wal-Mart, Procter-Gamble, skorzystały z usług LRN.

Jak głosi powiedzenie, cnota jest nagrodą samą w sobie, ale etyczne postępowanie może przełożyć się też na rachunek wyników przedsiębiorstwa. Seidman twierdzi, że w dzisiejszym coraz bardziej „przezroczystym” świecie firmy, które przewyższają konkurencję standardami zachowania, mają też większe szanse odnieść sukces finansowy.

We wcześniejszej epoce firmy miały znacznie większą kontrolę nad tym, co wydostawało się na zewnątrz, a dotyczyło traktowania klientów, pracowników i dostawców. Dzisiaj upublicznienie kompromitującego maila czy nagrania kamerą z telefonu komórkowego nie stanowi żadnego problemu i może błyskawicznie podważyć wizerunek budowany oficjalnym PR i interwencjami ekspertów od zarządzania kryzysowego. W takich warunkach jedynym sposobem, by mieć dobrą reputację, jest zachowanie spójne z deklaracjami.

Nie możemy kontrolować tego, co się o nas mówi – stwierdza Seidman – możemy kontrolować to, jak żyjemy.

Dobre zachowanie buduje trwałe więzi i wzmacnia zaufanie. To przekłada się na wyniki finansowe – argumentuje Seidman. Jeśli jedyna więź, jaką przedsiębiorstwo ma z klientem, to cena sprzedawanego produktu, w warunkach globalizacji na drugim końcu świata prędzej czy później znajdzie się firma, która zaproponuje go taniej. Dlatego firmy powinny też konkurować na polu etyki zachowania.

Badania, na które powołuje się Seidman, wskazują, że koncerny samochodowe, cieszące się największym zaufaniem wśród dostawców, mają też najniższe koszty zaopatrzenia. Poza tym są najbardziej dochodowe. Zaufanie, jakie istnieje między nimi a ich dostawcami, skłania do dzielenia się cennymi informacjami, takimi jak projekty nowych produktów.

Inny przykład, rozważany przez Seidmana, odwołuje się do doświadczeń szpitala Uniwersytetu Michigan, który zmienił swoją politykę w stosunku do skarg pacjentów. Zamiast automatycznie kierować je do prawników w celu przygotowania obrony przed sądem, lekarze, tam gdzie uznano to za zasadne, zaczęli osobiście przepraszać pacjentów za popełnione błędy, a szpital wypłacał należne odszkodowania. Skutkiem był spadek liczby skarg sądowych i całkowitych kosztów, wynikających z błędów medycznych.

Pracując dla wielkich koncernów, LRN zdobywa dostęp do bardzo wielu danych na temat wzorów postępowania firm i wyników finansowych. Dzięki temu możemy spodziewać się nowych efektów badań nad związkami etyki zachowania i rachunku wyników, które są przedmiotem zainteresowania stosowanej etyki biznesu. Dziedziny, której pionierem jest Seidman.


Tagi


Artykuły powiązane

Cyfryzacja pomoże w ochronie zdrowia

Kategoria: Analizy
Dzięki cyfryzacji opieka zdrowotna może dokonać milowego skoku. Rynek technologii medycznych w 2021 roku ma być wart ponad 280 mld dolarów i rosnąć ponad 15 proc. rocznie. Digitalizacja to najlepszy sposób walki z niedoborem personelu medycznego.
Cyfryzacja pomoże w ochronie zdrowia

Etyka a zarządzanie pieniędzmi

Kategoria: Rynki kapitałowe
Najlepiej inwestować w fundusz oparty na indeksie giełdowym obejmującym cały rynek i na tym poprzestać – uważał zmarły 16 stycznia Jack Bogle.
Etyka a zarządzanie pieniędzmi

Digitalizacja w walce z epidemią

Kategoria: Trendy gospodarcze
Technologie cyfrowe stają się istotnym instrumentem ograniczania epidemii. Wiele rządów, firm i społeczeństw uczy się ich używać. Problemem jest jednak brak wcześniejszych wzorców, do których można by się odwołać, a także bariery o charakterze etycznym i społecznym.
Digitalizacja w walce z epidemią