Nowe trendy

CC-SA Harald Groven
Dr Łukasz Hardt (c) archiwum autora
Keynes: the return of the master/ Robert Skidelsky. London: Allen Lane, 2009, 213 s. ISBN 978-1-846-14258-1
Copyright by PAP
Myślenie sieciowe w teorii i praktyce Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz, PWE, lipiec 2010
Prof. Edward Prescott, laureat nagrody Nobla, gość XIX European Workshop on General Equilibrium Theory
Reuven Brenner, profesor McGill University w Montrealu