• BC NBP

Analiza kursu walutowego

22.12.2009

Michał Rubaszek, Dobromił Serwa, red. nauk. Wanda Marcinkowska-Lewandowska Warszawa : C.H. Beck, 2009, 273 s. ISBN 978-83-255-1121-0


Monografia ma na celu przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania światowego i polskiego rynku walutowego oraz wskazanie metod poszukiwania najważniejszych czynników mogących kształtować poziom i wahania kursu walutowego. Omówiono w niej dwa odmienne podejścia wyjaśniające zmiany kursu walutowego. Pierwsze z nich opiera się na przyjęciu tradycyjnej perspektywy dla analizy kursu walutowego, która polega na szukaniu odpowiednich modeli równowagi makroekonomicznej – krótko- i długookresowej. Drugie podejście polega na wskazaniu krótkookresowych wahań kursu walutowego ze szczególnym uwzględnieniem roli rynków finansowych w kształtowaniu poziomu kursu.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test