Arabia ​Saudyjska zyskała status gospodarki wschodzącej

08.08.2018
MSCI, firma opracowująca indeksy porównawcze, włączyła saudyjską giełdę Tadawul do indeksu rynków wschodzących. Doprowadzi to do nadzwyczajnego napływu kapitału i wzrostu znaczenia saudyjskiego rynku w świecie, co korzystanie wpłynie na plany prywatyzacyjne rządu i prywatną aktywność w IPO.

Tadawul, gielda w Arabii Saudyjskiej (CC By ND phegubj)


Biorąc pod uwagę zwyczajowy czas wdrażania zmian związanych z indeksem MSCI, akcje głównych saudyjskich spółek zostaną włączone do indeksu rynków wschodzących (EM) w dwóch etapach, w maju i sierpniu 2019 roku. Dzieje się to pięć lat po tym, jak do indeksu zostały włączone pierwsze rynki z tego regionu – Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Są w nim także 22 inne kraje, w tym Chiny, Indie, Brazylia i Rosja.

W 2019 roku obok Arabii Saudyjskiej do indeksu dołączy również Argentyna. Ponadto w przyszłorocznym przeglądzie MSCI ma rozważyć również zmianę klasyfikacji Kuwejtu.

Czynniki kwalifikacji

Włączenie do indeksu oparte jest na wielu czynnikach, w tym wielkości, płynności i regulacjach rynkowych. Jest ono postrzegane jako najważniejsza gwarancja, że dany ​​rynek zasługuje na uwagę wiodących inwestorów i zapewnia niezbędne zasady i usługi mające na celu ułatwienie i prawną ochronę inwestycji.

Saudyjski Nadzór Rynków Kapitałowych (Capital Markets Authority – CMA) przeprowadził wcześniej ważne reformy obejmujące podniesienie limitu zagranicznej własności spółek giełdowych do 49 proc., przejście do cyklu rozrachunkowego T+2 (w ramach którego rozrachunek dokonywany jest drugiego dnia roboczego następującego po dniu umowy, zgodnie z międzynarodowymi normami), a także wprowadzenie szeregu nowych opcji powierniczych oraz systemu „dostawa za płatność” (delivery versus payment). Zmiany te pomogły wypełnić wiele kryteriów MSCI.

Przez długi czas giełda Tadawul była największym światowym rynkiem akcji, który nie był uwzględniany ani w indeksie rynków rozwiniętych, ani w indeksie rynków wschodzących MSCI. Drugi najpopularniejszy kompilator indeksów, FTSE Russel, dokonał podobnej zmiany już w marcu, włączając Arabię Saudyjską do własnego indeksu rynków wschodzących. MSCI przeprowadziła całoroczne konsultacje z międzynarodowymi inwestorami i zdecydowana większość z nich wyraziła poparcie dla włączenia Arabii Saudyjskiej.

Napływ kapitału

Oczekiwany napływ kapitału zagranicznego w związku ze spodziewanym włączeniem do indeksu MSCI był ważnym czynnikiem, który w ostatnim okresie napędzał rozwój Tadawul. Wartość giełdy wzrosła w tym roku o 13 proc., pomimo widocznego odpływu inwestorów od rynków wschodzących w sensie ogólnym (sam indeks MSCI EM spadł od początku roku o 6 proc.). Nie był to jednak jedyny czynnik wzrostu. Przyczynił się do niego również fakt, że cena ropy utrzymywała się powyżej 70 dolarów za baryłkę, a rząd złagodził tempo konsolidacji fiskalnej i kontynuuje wdrażanie różnych reform i planów rozwojowych.

Poprzez pasywne fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF (fundusze notowane na giełdzie) z indeksem EM bezpośrednio powiązane są światowe aktywa o wartości ponad 1,5 biliona dolarów, a jeszcze większa pula funduszy aktywnych wykorzystuje indeks jako punkt odniesienia. Nawet większość funduszy pasywnych i funduszy ETF nie posiada w portfolio wszystkich składników indeksu, który śledzą, a fundusze aktywne mają jeszcze więcej swobody, w wyniku czego dokładny poziom napływu kapitału jest trudny do przewidzenia. Arabia Saudyjska odpowiadać będzie za około 2,6 proc. indeksu EM, co czyni ją mniej więcej dziesiątym co do wielkości uczestnikiem, z udziałem zbliżonym do Meksyku i Indonezji.

Przedstawiane przez głównych brokerów szacunki napływu kapitału w nadchodzących latach wahają się od około 30 mld dol. do 45 mld dol., co odpowiada maksymalnie 8 proc. obecnej kapitalizacji rynkowej Tadawul wynoszącej 538 mld dol. Może to doprowadzić do znacznego wzrostu cen niektórych akcji, ponieważ napływy skoncentrowane będą na akcjach większych i bardziej płynnych spółek. Sześć firm – SABIC, al-Rajhi Bank, National Commercial Bank, Saudi Telecom, SAMBA i Maaden – prawdopodobnie odpowiadać będzie za około połowę całego wkładu Arabii Saudyjskiej, podczas gdy na pozostałą część składać się będą akcje kolejnych 26 podmiotów, które są już monitorowane przez MSCI w ramach niezależnego indeksu krajowego Arabii Saudyjskiej. Ceny akcji większości ze wspomnianych większych firm rosły od początku roku w tempie mniej więcej dwukrotnie szybszym niż rynek jako całość.

Rynek IPO

Status rynku wschodzącego będzie stanowił ważny impuls rozwojowy dla IPO zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Najważniejsza z przygotowywanych pierwszych ofert publicznych dotyczy narodowej spółki naftowej Saudi Aramco, która wejdzie na giełdę w 2019 roku i będzie notowana równocześnie na Tadawul i innym rynku międzynarodowym, prawdopodobnie w Londynie (tzw. dual-listing). Może to jednak utorować drogę innym ofertom spółek publicznych, w ramach planowanej przez rząd prywatyzacji firm na około 200 mld dolarów. W pierwszym rzucie prawdopodobnie znajdą się m.in. Saudi Flour Mills i niektóre jednostki organizacyjne Saudi Arabian Airlines.

Nadzór Rynków Kapitałowych wprowadza nowe reguły dotyczące stabilizacji cen IPO. Mają one pomóc w ograniczeniu dużych ruchów cenowych w nowo notowanych spółkach, poprzez zezwolenie gwarantom emisji na wspieranie rynku w przypadku słabego zainteresowania w pierwszych dniach po wprowadzeniu spółek na giełdę. Dokonano również innych zmian technicznych, w tym w odniesieniu do wyceny IPO przy pomocy metody budowy księgi popytu (tzw. book-building). Nadzór pracuje również nad regulacjami dotyczącymi dual-listingu. Wszystkie te zmiany przygotowane zostały głównie w celu ułatwienia prywatyzacji Saudi Aramco, ale mogą okazać się przydatne także dla innych firm rozważających IPO.

W ubiegłym roku odnotowano również silny wzrost liczby pierwszych ofert publicznych w sektorze prywatnym. Na giełdę weszły dziesiątki firm i funduszy inwestycyjnych typu REIT. Ważne IPO planowane w najbliższej przyszłości obejmują m.in. największą prywatną firmę wytwarzającą energię elektryczną ACWA Power, należącą do księcia Al-Waleeda bin Talala tanią linię lotniczą Flynas, oraz samą giełdę Tadawul. Arabia Saudyjska powinna w najbliższych latach doświadczyć nadzwyczajnego napływu kapitału.

 

© [2018] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test