Autor: Katarzyna Kozłowska

Publicystka, wydawca książek ekonomicznych, koordynator projektów medialnych.

Capitalizing on Crisis

Capitalizing on Crisis

Greta R. Krippner, “Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the rise of Finance”, Harvard University Press Cambridge, 2011

Greta R. Krippner jest adiunktem na Uniwersytecie w Michigan, socjologiem historii, specjalizującym się w ekonomii i politologii. W swej pracy badawczej zajmuje się zmieniającymi się relacjami pomiędzy rynkiem, a instytucjami politycznymi. Jej wydana w tym roku książka „Capitalizing on Crisis. The political origins of the rise of finance” (“Zbijać kapitał na kryzysie. Polityczne korzenie rozwoju finansów”) poświęcona jest zagadnieniu “finansjalizacji”. Owa “finansjalizacja” opisana została jako wzrost znaczenia instytucji finansowych, instrumentów finansowych i ogólnie finansowych aktywności w funkcjonowaniu gospodarek (w szczególności gospodarki amerykańskiej, bo jej poświęcona jest książka).

„Capitalizing on Crisis” to lektura, którą można włączyć do kanonu książek powstałych w związku z kryzysem ekonomicznym 2008 roku. Sumiennie udokumentowana i sprawnie napisana, obnaża korzenie ekonomicznej zapaści, zapoczątkowanej wstrząsami na amerykańskiej giełdzie jesienią 2007 r. i zimą 2008 r.

Krippner nie zajmuje się jednak krytyką amerykańskich bankierów. Pokazuje raczej problemy systemowe, które doprowadziły do recesji. W swej analizie cofa się do lat 60. i 70. XX wieku. Pokazuje, że przedstawiciele amerykańskiego rządu, próbując wówczas sprostać bieżącym problemom spowolnienia gospodarczego, będącego konsekwencją wojny itd., kładli podwaliny pod współczesną gospodarkę, której głównym graczem jest rynek kapitałowy. Autorka opisuje okoliczności wprowadzania zmian prawnych prowadzących do deregulacji, okoliczności wchodzenia na amerykański rynek międzynarodowego kapitału, zmiany polityki monetarnej itd. Argumentuje, że przyczyną ostatniego kryzysu było ryzyko o podłożu systemowym.

– Politycy nie brali pod uwagę możliwości, że proces deregulacji przyczyni się do powstania środowiska, w którym kredyt będzie mógł rosnąc bez żadnych ograniczeń – pisze, komentując aktywność ludzi władzy na przestrzeni ostatnich dekad.

Choć „Capitalizing on Crisis” dotyczy Stanów Zjednoczonych, to może być interesująca dla polskiego czytelnika. Pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi gospodarkami, a także daje podstawy do lepszego zrozumienia dyskusji, które w USA toczą się w związku z pakietem ustaw finansowych oraz propozycją regulacji systemu bankowego, które wprowadza rząd Baracka Obamy.

Greta R. Krippner, “Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the rise of Finance”, Harvard University Press Cambridge, 2011

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

An unprecedented challenge

Kategoria: Macroeconomics
The global financial crisis took economists, financiers and politicians by surprise, even though it should not have. The levels of household, government and corporate debt were soaring. But we knew how to alleviate the crisis. The current pandemic-related crisis is different.
An unprecedented challenge

Recessions can be alleviated, but we need to act quickly

Kategoria: Macroeconomics
The history of economics does not provide any knowledge about crises like the one we are going through now. But it can teach us how to act quickly and decisively, says Professor Todd Knoop, macroeconomist at the Cornell University in the United States.
Recessions can be alleviated, but we need to act quickly

What will be the shape of the crisis recovery?

Kategoria: Macroeconomics
A recession is now inevitable. But it will be followed by a quick recovery? The optimists are hoping for a V-shaped recovery, but it can be a little less vigorous, can require a fiscal and monetary stimulus and take a U-shape, and in some sectors even an L-shape.
What will be the shape of the crisis recovery?