Chiński bank, który wejdzie do Polski, to prawdziwy gigant

KNF określiła warunki dla działalności polskiego oddziału chińskiego banku ICBC. Jeśli formalności przebiegną sprawnie, to już we wrześniu w Polsce pojawią się pierwsze placówki. Czego można się spodziewać po chińskich bankowcach? Skuteczności. Udowodnili to w zaledwie sześć miesięcy zeszłego roku w nowych europejskich oddziałach.
Chiński bank, który wejdzie do Polski, to prawdziwy gigant

(CC BY-NC-SA Remko Tanis)

20 marca KNF poinformowała, że zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Luxemburga – Industrial and Commercial Bank of China (Europe). KNF wskazała warunki (zgodnie z zapisami Dyrektywy 2006/48/WE), które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. KNF ma na wydanie licencji dla ICBC Europe sześć miesięcy. Jeśli wniosek banku nie będzie wymagał uzupełnień, ICBC Europe powinien rozpocząć działalność operacyjną w formie oddziału w Polsce – we wrześniu.

Szybki sukces

Co wiemy o chińskim banku ICBC Europe w Luxemburgu, którego oddział będzie w Polsce? ICBC Europe, podmiot w pełni zależny od chińskiego banku ICBC, powstał w wyniku przekształcenia ICBC Luxemburg (zmiana nazwy) w styczniu 2011 roku. W tym samym czasie zostało otwartych pięć kolejnych oddziałów ICBC Europe – w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie, Mediolanie i Madrycie. Wcześniej, oprócz Luxemburga, ICBC Europe prowadził działalność operacyjną w Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Oddziały ICBC Europe prowadzą pełny zakres działalności w usługach finansowych. Bank prowadzi politykę finansowego wsparcia i rozwoju obrotu handlowego pomiędzy firmami chińskimi i europejskimi. Należy założyć, że zakres operacyjnej działalności oddziału ICBC w Polsce będzie taki sam jak w innych oddziałach banku.

Zamiarem ICBC jest stworzenie takiej organizacji i infrastruktury w grupie ICBC , która pozwoli na obsługę klientów chińskich i europejskich w jednym miejscu, bez względu na rodzaj produktu i rynku, którego produkt dotyczy. Stąd zapowiedź szybkiej transformację obecnych rozwiązań z zakresu IT i bankowości elektronicznej w podmiotach grupy w jednolity system.

Otwarcie pięciu nowych oddziałów ICBC Europe w 2011 roku, mimo kryzysu rynku finansowego strefy euro, spowolnienia wzrostu gospodarczego w krajach UE, potwierdza fakt strategicznej wagi Europy dla chińskiego banku.

> więcej: Możliwość chińskich inwestycji kapitałowych w banki strefy euro

Dane za rok 2010 pokazują, że UE jest największym partnerem gospodarczym Chin, w tym największym dostawcą technologii. Tylko za 10 miesięcy 2010 roku, obroty handlowe pomiędzy UE i Chinami przekroczyły wartość 400 mld USD. Ponad 2,5 mln Chińczyków przebywa stale na terenie UE (praca, studia, inne). Co roku ponad 200 tys. studentów chińskich przyjeżdża na studia do UE. To fakty uzasadniające rozwój sieci oddziałów ICBC w Europie.

Czego już dziś można oczekiwać po nowym graczu? Na pewno skuteczności. Zgodnie z komunikatem ICBC Europe z lipca 2011 roku w czasie pierwszych sześciu miesięcy działalności operacyjnej pięć nowych oddziałów banku przyniosło łącznie dochód netto w wysokości 10 mln dol. Wynik ten budzi szacunek, zważywszy na fakt, że według europejskich standardów rentowności potrzeba średnio trzech lat aby uzyskać dodatni wynik netto na działalności. Podstawowym źródłem dochodu pięciu nowych oddziałów ICBC Europe były operacje finansowania obrotów handlowych klientów i kredyty dla firm.

Około 20 proc. dochodu netto nowych oddziałów ICBC Europe przyniosły :

– operacje wymiany walut: yuan/euro,

– bankowość inwestycyjna,

– e- banking.

Standing właściciela

Aktualne ratingi ICBC (marzec 2012):
Moody’s – długoterminowy (A1) ; BFSR (D+) ; perspektywa (stabilny),
S&P – długoterminowy (A) ; perspektywa (stabilny)

Industrial and Commercial Bank of China jest największym bankiem w sektorze bankowym Chin. Większościowy pakiet udziałów w ICBC (71,6 proc.) należy do rządu ChRL. W Grupie ICBC działają 203 zagraniczne podmioty zależne, które operują w 28 krajach (Brazylia, Peru, India, Pakistan to rynki następne w kolejności do otwarcia działalności operacyjnej ICBC). Na koniec 2010 roku bank zatrudniał tylko w Chinach 397, 3 tys. pracowników w ponad 16,2 tys. oddziałów.

(Opr. DG)

(Opr. DG)

ICBC  notowany jest na giełdzie w Szanghaju i Hongkongu. Jest to bank z największą kapitalizacja na świecie – wg Bloomberg, średnia wartość notowań na koniec 2011 roku wyniosła 250 mld dol. Na koniec 2010 r. wartość banku sięgała 234 mld dol. Także po względem wartości zebranych depozytów ICBC zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich banków.

(Opr. DG)

(Opr. DG)

Oceniając podstawowe dane bilansowe ICBC  za 2010 rok i dziewięć miesięcy 2011 roku, nie sposób pominąć znacznego wzrostu inwestycji portfelowych banku (1442 proc.) w 2011. Brak jest informacji jakie papiery wartościowe i na jakich zasadach kupił ICBC. Zakładam, że większość to inwestycje w dług rządowy Chin. Wzrost wartości instrumentów dłużnych własnych jest wyższy za trzy kwartały 2011 roku niż w latach poprzednich.

Bardzo korzystna jest struktura czasowa depozytów klientów ICBC. Depozyty terminowe stanowią ponad 48 proc. wartości depozytów ogółem. Parametry efektywnościowe, w tym ROE i relacja kosztów do dochodów są nieporównywalne ze średnią dla banków z rynków wysokorozwiniętych.

Wyniki pokazywane przez ICBC  są tak dobre, że aż trudno w nie uwierzyć. Rentowność osiągnięta przez nowe oddziały ICBC Europe za sześć pierwszych miesięcy działania w 2011 roku w połączeniu z jakością standingu matki każą wierzyć, że polski oddział będzie równie dochodowy, jak cały bank.

(Opr. DG)

(Opr. DG)

Autor jest specjalistą w zakresie bankowości, finansów, makroekonomii. Pracował w Banku Handlowym i w Grupie KBC Polska.

(CC BY-NC-SA Remko Tanis)
(Opr. DG)
Struktura-akcjonariatu-ICBC
(Opr. DG)
Dane-finansowe-ICBC
(Opr. DG)
Rentowność,-adekwatność-kapitałowa,-płynność-ICBC

Otwarta licencja


Tagi