• Obserwator Finansowy

Oko na gospodarkę: Dobre polskie lata w OECD

10.12.2016
Dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych na mieszkańca wyniósł w Polsce w 2014 r. 18 tys. dolarów - informuje GUS w specjalnym opracowaniu Polska w OECD 1996 – 2016, przygotowanym z okazji 20 lat obecności naszego kraju w gronie najbardziej rozwiniętych krajów świata.

9.12_oko (2)

Dochód brutto wzrósł w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat dwukrotnie i jest obecnie wyższy od notowanego w Meksyku, na Łotwie, w Chile, na Węgrzech i w Estonii. Pomimo postępującego rozwoju krajów o niższym poziomie zaawansowania gospodarczego, na świecie utrzymują się znaczne różnice w wysokości dochodów ludności. W 2014 r. skorygowany dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (PPP) był ponad trzy razy wyższy w Stanach Zjednoczonych niż w Meksyku (zajmującym ostatnie miejsce wśród państw OECD).

Spośród krajów OECD wysokim dochodem charakteryzowały się również Szwajcaria, Australia, Norwegia, Niemcy oraz Austria. W latach 2000–2014 we wszystkich krajach odnotowano wzrost skorygowanych dochodów gospodarstw domowych, a Polska należała do grupy, w której obserwowano najkorzystniejsze zmiany.

Dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych to suma wynagrodzeń, nadwyżki operacyjnej brutto, dochodów mieszanych, dochodów netto z tytułu własności, bieżących transferów netto oraz świadczeń socjalnych innych niż transfery społeczne w naturze, pomniejszona o podatki dochodowe i majątkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, samozatrudnionych i bezrobotnych. Skorygowany dochód brutto do dyspozycji gospodarstw domowych dodatkowo przenosi „dochody” z sektora rządowego oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych do sektora gospodarstw domowych, co pozwala na odzwierciedlenie transferów społecznych w naturze.

Oprócz bieżących dochodów, ważną miarą sytuacji materialnej jest wartość majątku gospodarstw domowych. Wśród krajów OECD, najwyższym przeciętnym majątkiem finansowym netto na mieszkańca w gospodarstwie domowym wg PPP w 2014 r. wyróżniały się Stany Zjednoczone, Szwajcaria, a także Japonia, Belgia i Wielka Brytania.

W Polsce przeciętna wartość majątku gospodarstw domowych w ostatniej dekadzie wzrosła ponad dwukrotnie, ale i tak należała do najniższych wśród krajów OECD – w 2014 r. na mieszkańca przypadało niespełna 15 tys. dol. Krajem o najniższym przeciętnym majątku na mieszkańca była Turcja.

9.12_oko (2)

Tagi


Artykuły powiązane