Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Europejskie firmy częściej szukają finansowania na rynku

Dynamicznie rośnie wartość zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych w strefie euro i w Polsce z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Od wybuchu kryzysu finansowego europejskie przedsiębiorstwa, szukając alternatywy wobec trudniej dostępnego kredytu bankowego, znacznie chętniej pożyczają pieniądze na rynku finansowym. Trendowi temu sprzyja zainteresowanie inwestorów, którzy w okresie niskich stop procentowych masowo kupują aktywa emitowane przez firmy, które są lepiej oprocentowane niż obligacje skarbowe.

Wartość rynku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w strefie euro wzrosła od początku dekady o ponad połowę. Najszybciej w unii walutowej zwiększył się w tym okresie wolumen obligacji korporacyjnych w obiegu na Łotwie. Wzrósł prawie dwunastokrotnie, choć w wartościach absolutnych zadłużenie tamtejszych przedsiębiorstw na rynku finansowym zwiększyło się jedynie o 200 mln euro. Dynamicznie rosła wartość firmowych papierów dłużnych w obiegu także w Irlandii oraz na Słowacji – wzrost odpowiednio o 779 proc i 662 proc.

Największym rynkiem obligacji korporacyjnych w strefie euro jest obecnie rynek francuski. Jego wartość zwiększyła się od 2010 roku o nieco ponad 277 mld euro, czyli o 84 proc.

Nie we wszystkich jednak krajach strefy euro rynki korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych urosły od 2010 roku. Skurczyły się one między innymi w Portugalii – o 5 proc. oraz na Litwie – o 26 proc. Prawdziwe załamanie rynku długu przedsiębiorstw przeżyła Grecja, gdzie zadłużenie firm z tytułu emisji obligacji zmalało w ciągu siedmiu lat prawie o 90 proc.

Polskie przedsiębiorstwa niefinansowe w ostatnich latach również żywiołowo interesowały się pozyskiwaniem kapitału przez emisję dłużnych papierów wartościowych. Od początku dekady wartość obligacji korporacyjnych w obiegu wzrosła prawie trzyipółkrotnie. Zadłużenie firm w bankach w tym samym okresie zwiększyło się jedynie o 60 proc.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Skup obligacji korporacyjnych EBC pomógł też mniejszym firmom

Kategoria: Analizy
Program skupu obligacji korporacyjnych przez Europejski Bank Centralny mógł wpłynąć na poprawę dostępności finansowania bankowego także dla małych i średnich firm, które nie miały możliwości emisji papierów dłużnych – wynika z badania analityków EBC.
Skup obligacji korporacyjnych EBC pomógł też mniejszym firmom

Ciężar zadłużenia ciągnie Ukrainę w dół

Kategoria: Analizy i badania​
Miliardy dolarów corocznie, zamiast rozkręcać gospodarkę Ukrainy, przeznaczane są na obsługę zadłużenia. Mimo to jest ono wciąż znacznie wyższe od dopuszczalnego w ukraińskim kodeksie budżetowym.
Ciężar zadłużenia ciągnie Ukrainę w dół