Jak wyjść z kryzysu, w który sami się wpakowaliśmy

Jak wyjść z kryzysu, w który sami się wpakowaliśmy

„Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance”, Nouriel Roubini, Penguin Press, 20 maja 2010

Chociaż was ostrzegałem, nie mam zamiaru mówić: A nie mówiłem? – to słowa dr Nouriela Roubiniego, który już w 2005 roku przepowiadał, że bańka nieruchomościowa musi pęknąć, a kryzys, który za sobą pociągnie, rozleje się na cały świat. Te słowa mogą posłużyć za motto dla jego nowej książki „Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance”, w której nawołuje do przeprowadzenia reformy rynków finansowych i koordynacji działań banków centralnych na świecie. Jeszcze kilka lat temu jego poglądy nie podobały się w środowisku ekonomistów, nazywano go wiecznym pesymistą. Dziś jest jednym z najbardziej popularnych myślicieli i publicystów w USA. Roubini, ekonomista New York University, to także założyciel instytutu analitycznego Roubini Global Economics.

„Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance”, Nouriel Roubini, Penguin Press, 20 maja 2010

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Kategoria: Analizy
Po upadku systemu z Bretton Woods zwiększyła się skala dyskrecjonalności polityki pieniężnej. Rosnąca popularność kryptowalut wymusiła na bankach centralnych zainteresowanie pieniądzem cyfrowym, który ponownie może zmienić zasady rządzące polityką pieniężną.
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie o to, czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści powraca co jakiś czas w dyskursie medialnym, a także naukowym. Nie jest to zresztą pytanie odosobnione. Podobne znaki zapytania stawiane są w odniesieniu do polityków, którzy być może ponoszą część odpowiedzialności za napięcia polityczne.
Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Banki centralne jako instytucje safety net

Kategoria: Instytucje finansowe
W odpowiedzi na pierwszą falę pandemii doszło do umocnienia roli banków centralnych dzięki wdrożonym, szeroko zakrojonym działaniom z zakresu polityki pieniężnej. Umocnienie to wynika z roli banków centralnych w sieci bezpieczeństwa finansowego.
Banki centralne jako instytucje safety net