Autor: Jacek Ramotowski

Dziennikarz zajmujący się rynkami finansowymi, zwłaszcza systemem bankowym.

Mersch: Do euro tylko przez ERM II

Obecność Polski w strefie euro jest potrzebna tak szybko, jak to tylko możliwe, to oczywiste. Wymagane jest jednak spełnienie wszystkich kryteriów, aby wejść do strefy euro – powiedział Yves Mersch, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, w rozmowie z Obserwatorem Finansowym podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
Mersch: Do euro tylko przez ERM II

Yves Mersch, Fot. CC BY-SA by RudolfSimon

Polacy wypowiedzieli się w referendum o wejściu do unii Europejskiej i to znaczy, że zaakceptowali wejście Polski do strefy euro. Kryteria są takie same dla wszystkich krajów i wiadomo jak ważne jest wypełnianie tych kryteriów przez wszystkie kraje. Dotyczy to również kryterium dwuletniego powiązania krajowej waluty z euro w mechanizmie ERM II.

Kwestia parytetu wymiany waluty i konkurencyjności jest rozstrzygana jeszcze przed wejściem do strefy euro. Właśnie dwuletnie powiązanie waluty w mechanizmie ERM II pokazuje, czy dany kraj jest zdolny do przyłączenia się do strefy euro i zachowania konkurencyjności gospodarki. Po to właśnie są dwa lata – nie tylko, żeby kraj wziął także współodpowiedzialność za udział w jednej z największych walut na świecie.

Decyzja o przystąpieniu do unii bankowej zależy tylko od polskich władz i od tego, czy uznają one, że polska gospodarka dokonała już wystarczającej konwergencji ze strefą euro, oraz od synchronizacji jej z momentem przystąpienia do strefy euro. Zależy ona od tego, czy polskie władze zdecydują, się na bliższą współpracę, biorąc pod uwagę to, że liczne europejskie banki działają w Polsce przez swoje spółki zależne.

realizacja: Tomasz Sańpruch

EBC przeprowadza teraz ocenę aktywów sektora bankowego, której efektem powinno być przywrócenie zaufania rynku do tego sektora.

Dla przypomnienia – oczekiwania polskich władz są w tej sprawie inne. Wypowiadał się na ten temat w Obserwatorze Finansowym m.in. >>>> Marek Belka, prezes NBP oraz >>>> Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze.

Yves Mersch, Fot. CC BY-SA by RudolfSimon

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Niech dopłynie wreszcie euro do Bugu

Kategoria: Analizy
Na mapie Europy widać podział na Zachód z euro w obiegu i środkowo-wschodnie peryferia z własnymi walutami. O ile nie zdarzy się w świecie coś nie do wyobrażenia, euro sięgnie jednak w końcu Bugu, choć niewykluczone, że wcześniej dopłynie do Dniepru.
Niech dopłynie wreszcie euro do Bugu