Autor: Jacek Ramotowski

Dziennikarz zajmujący się rynkami finansowymi, zwłaszcza systemem bankowym.

Mersch: Do euro tylko przez ERM II

Obecność Polski w strefie euro jest potrzebna tak szybko, jak to tylko możliwe, to oczywiste. Wymagane jest jednak spełnienie wszystkich kryteriów, aby wejść do strefy euro – powiedział Yves Mersch, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, w rozmowie z Obserwatorem Finansowym podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
Mersch: Do euro tylko przez ERM II

Yves Mersch, Fot. CC BY-SA by RudolfSimon

Polacy wypowiedzieli się w referendum o wejściu do unii Europejskiej i to znaczy, że zaakceptowali wejście Polski do strefy euro. Kryteria są takie same dla wszystkich krajów i wiadomo jak ważne jest wypełnianie tych kryteriów przez wszystkie kraje. Dotyczy to również kryterium dwuletniego powiązania krajowej waluty z euro w mechanizmie ERM II.

Kwestia parytetu wymiany waluty i konkurencyjności jest rozstrzygana jeszcze przed wejściem do strefy euro. Właśnie dwuletnie powiązanie waluty w mechanizmie ERM II pokazuje, czy dany kraj jest zdolny do przyłączenia się do strefy euro i zachowania konkurencyjności gospodarki. Po to właśnie są dwa lata – nie tylko, żeby kraj wziął także współodpowiedzialność za udział w jednej z największych walut na świecie.

Decyzja o przystąpieniu do unii bankowej zależy tylko od polskich władz i od tego, czy uznają one, że polska gospodarka dokonała już wystarczającej konwergencji ze strefą euro, oraz od synchronizacji jej z momentem przystąpienia do strefy euro. Zależy ona od tego, czy polskie władze zdecydują, się na bliższą współpracę, biorąc pod uwagę to, że liczne europejskie banki działają w Polsce przez swoje spółki zależne.

realizacja: Tomasz Sańpruch

EBC przeprowadza teraz ocenę aktywów sektora bankowego, której efektem powinno być przywrócenie zaufania rynku do tego sektora.

Dla przypomnienia – oczekiwania polskich władz są w tej sprawie inne. Wypowiadał się na ten temat w Obserwatorze Finansowym m.in. >>>> Marek Belka, prezes NBP oraz >>>> Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze.

Yves Mersch, Fot. CC BY-SA by RudolfSimon

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Croatia got the green light from the EC to join the ERM II

Kategoria: Macroeconomics
The Croatian government plans to make another step towards joining the Eurozone in the second half of 2020, following few exercises recently carried out by the European Central Bank and the relevant Croatian authorities.
Croatia got the green light from the EC to join the ERM II

Gorzki smak sylwestrowego szampana sprzed 30 lat

Kategoria: Analizy
Niedawno ukazał się na łamach prestiżowego brytyjskiego instytutu badawczego OMFIF tekst autorstwa jego prezesa Davida Marsha oraz prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego na temat najnowszej historii Europy. Artykuł zmusza do pogłębionej refleksji na temat ostatnich 30 lat historii naszego kontynentu.
Gorzki smak sylwestrowego szampana sprzed 30 lat

Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Kategoria: Trendy gospodarcze
Robert Mundell nie poddawał się modom intelektualnym. Działał w opozycji do dominującego nurtu keynesowskiego, neoklasycznego, a także monetarystycznego. Był tego świadomy. Swoje przemówienie na bankiecie po wręczeniu nagród noblowskich zakończył cytatem z piosenki Franka Sinatry My Way, nucąc: „Zrobiłem to na swój sposób”.
Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”