MFW: Budżety państw Europy Środkowej wymagają poprawy

Wprowadzenie podatku katastralnego i ograniczenie nieproduktywnych transferów z budżetu – to rady Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla państw naszego regionu. W prognozie na przyszły rok pojawiły się też nowe zagrożenia – kryzys migracyjny i spowolnienie w Chinach.
MFW: Budżety państw Europy Środkowej wymagają poprawy

Bas Bakker, regionalny przedstawiciel MFW oraz Johannes Wiegand zastępca dyrektora działu gospodarek wschodzących podczas prezentacji raportu w CASE.

3,4 proc. ma wynieść średni wzrost PKB dla grupy państw, w której obok Polski są Czechy, Słowacja, Węgry i Słowenia. Rok później ma to być 3,1 proc. Ta projekcja nie różni się wiele od zeszłorocznej. Wzrost ma napędzać głównie popyt wewnętrzny stymulowany niską inflacją wynikającą ze spadku cen ropy naftowej. Na korzyść będzie działać też luzowanie ilościowe prowadzone przez Europejski Bank Centralny.

Zagrożeń dla wzrostu jest więcej: wciąż mizerne odbicie w strefie euro, spadek tempa gospodarek wschodzących, zmienność na rynkach finansowych, napięcia geopolityczne, kryzys związany z napływem uchodźców i w końcu potencjalne twarde lądowanie Chin.

– 3,5 proc. wzrost Polski w takich warunkach będzie wynikiem imponującym. Jeśli chodzi o PKB per capita województwo mazowieckie już jest bogatsze niż cała Francja z wyjątkiem Paryża. Polska gospodarka będzie rosnąć, mimo że ilość osób w wieku produkcyjnym po latach wzrostu zaczyna spadać – mówił podczas warszawskiej prezentacji raportu Bas Bakker, nowy przedstawiciel MFW w regionie.

W tegorocznej edycji raportu MFW przyjrzał się dochodom i wydatkom. Ekonomiści Funduszu zwrócili uwagę, że w ostatnich latach wiele krajów ucierpiało z powodu spadku wpływów z podatku od przedsiębiorstw (to następstwo globalnego kryzysu finansowego), ale zrównoważyło ten spadek np. wzrostem podatku VAT.

„Budżety w regionie są stosunkowo nieprzyjazne wzrostowi, jako że relatywnie duża ich część jest wydawana na nieproduktywne działania takie jak transfery i konsumpcja. Po stronie przychodowej, relatywnie wysokie obciążenia kosztów pracy – szczególnie składki na ubezpieczenie społeczne, które mogą powodować pułapki zatrudnienia i ubóstwa – są niekorzystne dla wzrostu” – czytamy w raporcie.

MFW radzi więc • Redukcję nieproduktywnych transferów oraz dalszą reformę wydatków publicznych w tym systemów emerytalnych. Oszczędzone powinny być przydatne wydatki na zdrowie, edukację i infrastrukturę publiczną • Reformę zatrudnienia w sektorze publicznym, tam gdzie koszt płac jest wysoki • Wykorzystanie funduszy strukturalnych i spójnościowych UE w charakterze lewara aby uniknięcia cięć w inwestycjach • Przeniesienie opodatkowania z dochodów do konsumpcji – szczególnie przez VAT – oraz rozważenie wprowadzenia lub wzmocnienia podatku od emisji dwutlenku węgla i podatku katastralnego.

Oprac. MP

Raport na stronie MFW

Bas Bakker, regionalny przedstawiciel MFW oraz Johannes Wiegand zastępca dyrektora działu gospodarek wschodzących podczas prezentacji raportu w CASE.

Tagi