Autor: Marek Pielach

Dziennikarz Obserwatora Finansowego, specjalizuje się w makroekonomii i finansach publicznych

MFW: Polska powinna rozważyć obniżkę stóp procentowych

Bank centralny w Polsce powinien być gotów dalej obniżać stopy jeśli inflacja pozostanie bardzo niska przez długi czas, albo jeżeli wzrost gospodarczy spowolni w wyniku braku inflacji – mówi James Roaf, szef biura regionalnego MFW na Europę Środkową i Wschodnią. Będzie to jedna z rekomendacji MFW, która w czerwcu znajdzie się oświadczeniu po corocznym przeglądzie naszej gospodarki.
MFW: Polska powinna rozważyć obniżkę stóp procentowych

James Roaf Fot. CASE

Znamy zasadnicze tezy raportu rocznego MFW dotyczącego polskiej gospodarki. Przedstawił je James Roaf, stały przedstawiciel i szef biura regionalnego MFW na Europę Środkową i Wschodnią, na seminarium zorganizowanym przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE ). Zanim pełne wyniki pracy misji MFW w Polsce (6 – 15 maja) zostaną upublicznione muszę wcześniej zostać przedstawione zarządowi Funduszu. W połowie czerwca zostaną opublikowane na stronie internetowej MFW

Polityka pieniężna

– Cięcia stóp przez bank centralny od 2012 roku są słuszne, ale teraz zostały wstrzymane. Widzimy wciąż spadającą inflację. Przez to realne stopy stają się wyższe i wyższe. To ma miejsce w całym regionie – tłumaczył Roaf, dodając, że  tak duży spadek tempa inflacji jest odpowiednikiem tego samego procesu w strefie euro.

– Przesłanie jakie umieścimy w końcowym oświadczeniu jest następujące: bank centralny musi być gotów obniżać stopy jeśli inflacja pozostanie bardzo niska przez długi czas, albo jeżeli wzrost gospodarczy spowolni w wyniku braku inflacji – zapowiedział Roaf.

Fundusz nie będzie miał prawdopodobnie uwag do polityki fiskalnej.

– Ścieżka obniżania deficytu strukturalnego jest mniej lub bardziej prawidłowa – mówi Roaf.

Jego zdaniem stopniowe wycofywanie się ze stymulacji fiskalnej nie powinno zagrozić wzrostowi gospodarczemu. Warto przypomnieć, że MFW niedawno podwyższył prognozy wzrostu PKB do 3,1 proc. w 2014 roku i 3,4 proc. w 2015 roku.

Reforma emerytalna

W czerwcowym raporcie ma znaleźć się też analityczna część poświęcona reformie emerytalnej. MFW szacował, że poprawi ona agregaty fiskalne o 30 proc. PKB do 2016 roku, ale przy założeniu, że połowa dotychczasowych członków OFE w nich zostanie. Skromny na razie napływ deklaracji członkowskich każe sądzić, że ten wynik będzie jeszcze bardziej korzystny dla budżetu państwa, choć tylko w krótkim terminie, bo wzrosną zobowiązania ukryte. MFW zwraca uwagę także na spadek płynności na polskim rynku obligacji oraz akcji.

Fundusz podkreśla także, że reforma systemu emerytalnego nie likwiduje wielu innych słabości. Mechanizm indeksacji w pierwszym filarze może wywoływać problemy budżetowe podczas recesji. Zmian wymagają także: uprzywilejowanie niektórych grup zawodowych oraz renty inwalidzkie.

Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje także niska stopa zastąpienia, która może spowodować ubóstwo starszych ludzi i znowu – wywoływać presję budżetową, jeśli rząd będzie chciał ten problem ograniczać. Zadaniem na dziś jest zatem zwiększenie poziomu ogólnokrajowych oszczędności.

System finansowy

Fundusz nie będzie miał tak poważnych uwag do systemu finansowego.

Przy całej jego stabilności można poprawić trzy rzeczy:

* nadzór powinien skupić się na lepszym monitorowaniu kredytów zagrożonych (choć, jak podkreślał Roaf, w Polsce to marginalny problem na tle regionu),

* należy zrestrukturyzować unie kredytowe (a więc niewymienione z nazwy SKOK-i),

* wdrożyć przepisy dotyczące nadzoru makroostrożnościowego oraz uporządkowanej likwidacji banków.

>> Prezentacja Jamesa Roafa na stronach CASE

>>Więcej o raporcie MFW w tekście Polska wśród odpornych na wstrząsy

 

OF

James Roaf Fot. CASE

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
MFW od lat wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności instytucjonalnych i to głównie za pośrednictwem ośrodków regionalnych. Najnowszym jest Regionalne Centrum Pomocy Technicznej MFW na Kaukazie, w Azji Środkowej i Mongolii (CCAMTAC), którego jednym z donatorów jest - po raz pierwszy - Polska.
MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Kategoria: VoxEU
Po kryzysie azjatyckim MFW rewiduje swoje poglądy na temat polityki zarządzania zmiennymi przepływami kapitału. Fundusz uznaje obecnie, że może istnieć potrzeba prewencyjnego wykorzystania kontroli przepływu kapitału.
Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Dobry moment na podwyżki stóp proc. w Polsce, zgodny z analizami MFW

Kategoria: Zewnętrzni eksperci
Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o rozpoczęciu cyklu zaostrzania polityki pieniężnej na początku jesieni 2021 r. Wyznaczenie „optymalnego” momentu podjęcia decyzji o zmianie kursu polityki pieniężnej jest trudne – powiedział Obserwatorowi Finansowemu Alfredo Cuevas, szef misji MFW na Polskę.
Dobry moment na podwyżki stóp proc. w Polsce, zgodny z analizami MFW