MFW: Wojny handlowe zaszkodzą wzrostowi

„Jeszcze mniej nowych rynków zdobytych, coraz silniejsze napięcia w handlu” – tak brzmi podtytuł lipcowej Światowej Prognozy Gospodarczej MFW. Fundusz ostrzega przed skutkami wzmagania sporów handlowych.
MFW: Wojny handlowe zaszkodzą wzrostowi

(CC By stooart)

„Przewiduje się, że w 2018 i 2019 r. globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3,9 proc., zgodnie z szacunkami z kwietniowego wydania Światowej Prognozy Gospodarczej, jednak zdobywanie nowych rynków traci rozpęd, a zagrożenia prognoz się piętrzą” – napisali autorzy najnowszej prognozy MFW.

MFW przede wszystkim przestrzega przed skutkami wojen handlowych.

Ogłoszone niedawno i spodziewane kolejne podniesienie stawek celnych przez Stany Zjednoczone i środki odwetowe wprowadzane przez uczestników wymiany handlowej mogą zniweczyć rozwój i zaszkodzić widokom na wzrost gospodarczy – czytamy.

Gospodarka polska ogólnie „jest w dobrym stanie” – ocenił Maury Obstfeld, dyrektor wydziału badań MFW, na konferencji prasowej.

Obstfeld, odpowiadając na pytanie Polskiej Agencji Prasowej, dodał, że „zaniepokojenie MFW budzą niektóre aspekty obecnej polityki, na przykład wydatki na programy dla emerytów”.

Wyjaśnił, że „generalnie władze Funduszu uważają, że wydatki powinny być zorientowane na młodych, a w mniejszym stopniu na rencistów. Ten aspekt bieżącej polityki trochę nas martwi, jednak generalnie z makroekonomicznego punktu widzenia polska gospodarka jest w dobrym stanie” – powtórzył szef Wydziału Badań i Analiz MFW.

MFW przewiduje osłabienie tempa wzrostu w Chinach – z 6,9 proc. w roku 2017 do 6,6 proc. w tym i 6,4 proc. w 2019 roku. Fundusz spodziewa się, że do zmniejszenia wzrostu gospodarczego dojdzie też w Japonii, w Zjednoczonym Królestwie i w strefie euro. Także w strefie euro, wraz z osłabieniem w Niemczech, spadnie tempo wzrostu PKB – z 2,4 proc. w roku 2017 do 2,2 procent w tym i 1,9 procent w roku 2019.

W USA gospodarka nadal będzie rosła. Analitycy MFW przewidują wzrost PKB o 2,9 procent w tym roku i 2,7 procent w roku 2019. Fundusz ostrzega jednak, że wyjątkowo niskie bezrobocie w USA może sprzyjać czynnikom, które powodują inflację.

Bardziej zróżnicowane będzie tempo rozwoju gospodarczego na rynkach wschodzących, na które wpływ będą miały takie czynniki, jak wzrost cen ropy naftowej, notowany w ciągu ostatnich tygodni wzrost kursu dolara (o 5 procent), wzrost oprocentowania kredytów i wkładów bankowych w USA oraz eskalacja napięć w handlu światowym.

Czynniki te, szczególnie wzrost cen ropy naftowej, będą miały niekorzystny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w krajach wschodzących, które są dużymi importerami ropy naftowej, jak Argentyna, Brazylia i Indie. Wzrost cen ropy doprowadzi natomiast do przyspieszenia wzrostu gospodarczego państw eksportujących ten surowiec, jak Rosja, prognozuje MFW.

MFW, nawiązując do obecnego wzrostu napięcia w międzynarodowych stosunkach handlowych wskazuje, że najlepszą receptą na utrzymanie dalszego rozwoju gospodarki światowej „jest unikanie środków protekcjonistycznych oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, które sprzyjają dalszej wymianie handlowej towarów i usług”.

>>więcej: Światowa Prognoza Gospodarcza MFW, lipiec 2018

(Na podst. mat. MFW i PAP oprac. WK/OF)

(CC By stooart)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Fed a ceny ropy naftowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Procesy strukturalne w gospodarce światowej sprawiły, że wiele krajów zwiększyło swoją odporność na wzrost cen ropy. Jednak przezwyciężanie pandemii może zmniejszyć odporność gospodarek na zmiany cen tego surowca.
Fed a ceny ropy naftowej

Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego

Kategoria: Analizy
Wydłużanie się okresu niskich cen ropy naftowej wywoła prawdopodobnie długotrwałe szkody w zdolnościach produkcyjnych wielu krajów. W Stanach Zjednoczonych ujemne konsekwencje obecnego kryzysu mogą być opóźniane z uwagi na wysoką efektywność amerykańskich firm naftowych oraz pomoc ze strony rządu.
Przemysł naftowy w USA w obliczu szoku cenowego