Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

Afryka obserwuje wyraźny spadek bankowości korespondenckiej. – Dlatego, że reformy zmusiły globalne banki o znaczeniu systemowym do wzmocnienia polityki ograniczania ryzyka – stwierdził Daniel Mminele, zastępca gubernatora Południowoafrykańskiego Banku Rezerw.
Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

(CC By NC ND Paul Saad)

Daniel Mminele stwierdził, że niektóre reformy przeprowadzone przez G20 w następstwie kryzysu finansowego miały niezamierzone konsekwencje. Zauważył, że po reformach wiele globalnych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym „dokonało ponownej oceny trwałości swoich modeli biznesowych”.

„W niektórych przypadkach doprowadziło to do polityki ograniczania ryzyka. Przyjęła ona następnie postać redukcji zaangażowania lub całkowitego wycofywania się z pewnych rodzajów działalności na niektórych rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się – powiedział Mminele podczas konferencji w RPA.

Dane z 2016 roku przygotowane przez Grupę Roboczą ds. Bankowości Korespondenckiej, powołaną przez Komitet Płatności i Infrastruktury Rynkowej działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wskazały na „wyraźny spadek” w relacjach korespondenckich pomiędzy bankami w Afryce Północnej, a częściowo także w Afryce Południowej – powiedział zastępca gubernatora Południowoafrykańskiego Banku Rezerw.

Mminele zauważył, że G20 musi pomóc państwom zmagającym się z tymi problemami „złagodzić” ich finansowe wykluczenie, jednocześnie zapewniając przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Artykuł ukazał się w CentralBanking.com. Tłumaczenie i publikacja za zgodą wydawcy.

(CC By NC ND Paul Saad)

Tagi


Artykuły powiązane

Za mało Europy w G20

Kategoria: Trendy gospodarcze
Brak w G20 takich krajów jak Hiszpania, Holandia, Polska czy Nigeria zaprzecza rozpowszechnionemu poglądowi, że uczestnikami tego forum stały się państwa o największym produkcie krajowym brutto i liczbie ludności.
Za mało Europy w G20

Zarządzanie rezerwami dewizowymi NBP

Kategoria: Analizy
Na koniec 2021 r. rezerwy dewizowe NBP osiągnęły równowartość 166 mld dol., wzrastając sześciokrotnie w stosunku do poziomu z 2000 r. i niemal dwukrotnie w ciągu ostatniej dekady. W rankingu krajów dysponujących największymi rezerwami dewizowymi Polska plasuje się na wysokiej 20. pozycji.
Zarządzanie rezerwami dewizowymi NBP

Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

Kategoria: Analizy
Bezprecedensowy wzrost rezerw dewizowych banków centralnych stanowi jedną z najważniejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Od ponad dziesięciu lat szczególnie zauważalny jest także wzrost popytu banków centralnych na złoto, które ponownie staje się strategicznym aktywem w portfelach rezerw wielu krajów.
Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych