Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

Afryka obserwuje wyraźny spadek bankowości korespondenckiej. – Dlatego, że reformy zmusiły globalne banki o znaczeniu systemowym do wzmocnienia polityki ograniczania ryzyka – stwierdził Daniel Mminele, zastępca gubernatora Południowoafrykańskiego Banku Rezerw.
Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

(CC By NC ND Paul Saad)

Daniel Mminele stwierdził, że niektóre reformy przeprowadzone przez G20 w następstwie kryzysu finansowego miały niezamierzone konsekwencje. Zauważył, że po reformach wiele globalnych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym „dokonało ponownej oceny trwałości swoich modeli biznesowych”.

„W niektórych przypadkach doprowadziło to do polityki ograniczania ryzyka. Przyjęła ona następnie postać redukcji zaangażowania lub całkowitego wycofywania się z pewnych rodzajów działalności na niektórych rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się – powiedział Mminele podczas konferencji w RPA.

Dane z 2016 roku przygotowane przez Grupę Roboczą ds. Bankowości Korespondenckiej, powołaną przez Komitet Płatności i Infrastruktury Rynkowej działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wskazały na „wyraźny spadek” w relacjach korespondenckich pomiędzy bankami w Afryce Północnej, a częściowo także w Afryce Południowej – powiedział zastępca gubernatora Południowoafrykańskiego Banku Rezerw.

Mminele zauważył, że G20 musi pomóc państwom zmagającym się z tymi problemami „złagodzić” ich finansowe wykluczenie, jednocześnie zapewniając przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Artykuł ukazał się w CentralBanking.com. Tłumaczenie i publikacja za zgodą wydawcy.

(CC By NC ND Paul Saad)

Tagi


Artykuły powiązane

Rewolucja kapitalistyczna możliwa także w Korei Północnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gospodarka Korei Północnej tkwi w największym od 20 lat kryzysie. Eksperci uważają jednak, że jeśli Kim Dżong Un zdecyduje się na otwarcie kraju na świat, drugi cud gospodarczy na Półwyspie Koreańskim jest możliwy.
Rewolucja kapitalistyczna możliwa także w Korei Północnej

Infrastruktura jako klasa aktywów

Kategoria: Analizy
Sfinansowanie potrzeb infrastrukturalnych rozwijającego się świata wymaga ogromnych nakładów finansowych, w tym zaangażowania funduszy prywatnych. Ma w tym pomóc stworzenie z infrastruktury nowej klasy aktywów. W tym kierunku idą działania instytucji międzynarodowych, zwłaszcza G20 i OECD, a także AIIB.
Infrastruktura jako klasa aktywów

EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Kategoria: Analizy
Po przeszło pięciu latach stosowania ujemnych stóp procentowych EBC zróżnicował oprocentowanie rezerw bankowych. Dzięki temu w razie potrzeby łatwiej będzie jeszcze bardziej obniżyć stopy lub utrzymywać je poniżej zera przez dłuższy czas.
EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp