Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

Afryka obserwuje wyraźny spadek bankowości korespondenckiej. – Dlatego, że reformy zmusiły globalne banki o znaczeniu systemowym do wzmocnienia polityki ograniczania ryzyka – stwierdził Daniel Mminele, zastępca gubernatora Południowoafrykańskiego Banku Rezerw.
Niektóre inicjatywy G20 zaszkodziły rynkom wschodzącym

(CC By NC ND Paul Saad)

Daniel Mminele stwierdził, że niektóre reformy przeprowadzone przez G20 w następstwie kryzysu finansowego miały niezamierzone konsekwencje. Zauważył, że po reformach wiele globalnych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym „dokonało ponownej oceny trwałości swoich modeli biznesowych”.

„W niektórych przypadkach doprowadziło to do polityki ograniczania ryzyka. Przyjęła ona następnie postać redukcji zaangażowania lub całkowitego wycofywania się z pewnych rodzajów działalności na niektórych rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się – powiedział Mminele podczas konferencji w RPA.

Dane z 2016 roku przygotowane przez Grupę Roboczą ds. Bankowości Korespondenckiej, powołaną przez Komitet Płatności i Infrastruktury Rynkowej działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wskazały na „wyraźny spadek” w relacjach korespondenckich pomiędzy bankami w Afryce Północnej, a częściowo także w Afryce Południowej – powiedział zastępca gubernatora Południowoafrykańskiego Banku Rezerw.

Mminele zauważył, że G20 musi pomóc państwom zmagającym się z tymi problemami „złagodzić” ich finansowe wykluczenie, jednocześnie zapewniając przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Artykuł ukazał się w CentralBanking.com. Tłumaczenie i publikacja za zgodą wydawcy.

(CC By NC ND Paul Saad)

Tagi


Artykuły powiązane

Infrastruktura jako klasa aktywów

Kategoria: Analizy
Sfinansowanie potrzeb infrastrukturalnych rozwijającego się świata wymaga ogromnych nakładów finansowych, w tym zaangażowania funduszy prywatnych. Ma w tym pomóc stworzenie z infrastruktury nowej klasy aktywów. W tym kierunku idą działania instytucji międzynarodowych, zwłaszcza G20 i OECD, a także AIIB.
Infrastruktura jako klasa aktywów

EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Kategoria: Analizy
Po przeszło pięciu latach stosowania ujemnych stóp procentowych EBC zróżnicował oprocentowanie rezerw bankowych. Dzięki temu w razie potrzeby łatwiej będzie jeszcze bardziej obniżyć stopy lub utrzymywać je poniżej zera przez dłuższy czas.
EBC gotowy na dłuższe utrzymywanie ujemnych stóp

Polska w G20 szybciej niż myślimy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jeśli będziemy doganiać państwa Europy Zachodniej w podobnym, jak obecnie tempie, możemy wejść do grona 20 najbogatszych państw na świecie – G20 przed 2030 rokiem – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Polska w G20 szybciej niż myślimy