Normy adekwatności kapitałowej: rola Bazylei I i Nowej Umowy Kapitałowej w zarządzaniu portfelem kredytowym

Normy adekwatności kapitałowej: rola Bazylei I i Nowej Umowy Kapitałowej w zarządzaniu portfelem kredytowym

Małgorzata Olszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, 197 s. ISBN 978-83-61276-33-3

Normy adekwatności kapitałowej należą do zewnętrznych ilościowych regulacji ostrożnościowych, określanych przez państwo w celu zagwarantowania stabilności systemu finansowego, a w szerszym ujęciu równowagi makroekonomicznej i wpływają na warunki działalności bankowej, a w konsekwencji oddziałują na decyzje podejmowane przez zarządzających bankami. Autorka w poszczególnych rozdziałach omawia ewolucję norm adekwatności kapitałowej, wpływ umowy kapitałowej z 1988 r. na działalność kredytową banków, konsekwencje wdrożenia Bazylei II dla rynku kredytowego i sektora bankowego, przedstawia rolę  instrumentów transferu ryzyka kredytowego w redukcji  wymogu kapitałowego.

Małgorzata Olszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, 197 s. ISBN 978-83-61276-33-3

Tagi


Artykuły powiązane

Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Kategoria: Instytucje finansowe
Na podstawie danych pochodzących z ankiety prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków komercyjnych pokazujemy, że zmiany postrzeganej pozycji kapitałowej mają wpływ na stosowane przez banki kryteria i warunki, na jakich udzielane są kredyty przedsiębiorstwom.
Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Jak ryzyko niewypłacalności kraju wpływa na kursy walutowe

Kategoria: VoxEU
Istnieje silny związek między zmianami kursów walutowych a ryzykiem niewypłacalności państwowej we wszystkich systemach kursów walutowych. Jest to w dużej mierze wynikiem ekspozycji państw na globalne czynniki ryzyka niewypłacalności i jest kształtowane przez zmiany w oczekiwaniach dotyczących niewypłacalności.
Jak ryzyko niewypłacalności kraju wpływa na kursy walutowe

Hiszpańska bankowość pod lupą

Kategoria: Analizy
Hiszpańska bankowość podniosła się z głębokiego kryzysu. Dzisiaj system bankowy jest stabilny i mniej rozdrobniony. Systematycznie poprawiała się jakość kredytów, która była bolączką hiszpańskich banków.
Hiszpańska bankowość pod lupą