„Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030”

„Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030”

„Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030”, redakcja naukowa i przedmowa Jan Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2010

Z inicjatywy Związku Banków Polskich najlepsi polscy specjaliści przygotowali prognozy rozwoju sektora bankowego w Polsce do 2030 roku. Odnieśli się też w ten sposób do sporządzonego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. W wydanej właśnie książce znalazł się m.in. zarys przyszłego modelu bankowości komercyjnej i analiza wpływu, jaki będzie miała na krajowy rynek bankowy akcesja Polski do strefy euro.

„Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030”, redakcja naukowa i przedmowa Jan Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2010

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym

Kategoria: Analizy
Największe irlandzkie banki w najbliższej przyszłości muszą dokończyć transformację cyfrową oraz odzyskać rentowność, bo jest to obecnie element negatywnie wpływający na atrakcyjność inwestycyjną irlandzkiego sektora bankowego.
Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym

Polski sektor bankowy coraz bardziej zielony

Kategoria: Analizy
Zwiększa się liczba proklimatycznych inicjatyw w polskim sektorze bankowym, a Polska mogłaby się stać hubem zielonych finansów w regionie. Był to jeden z głównych wątków Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.
Polski sektor bankowy coraz bardziej zielony

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Kategoria: Analizy
Niemieckie banki cierpią z powodu niskiej rentowności i wysokich kosztów działania. Pandemia i związany z nią wzrost ryzyka kredytowego utrudni im odbudowę wartości i zmusi do przebudowy modeli biznesowych i dalszych cięć w zatrudnieniu.
Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności