Polskie firmy bardziej otwarte na inwestycje i eksport

Polskie firmy, zwłaszcza średnie i duże, chcą się rozwijać - także poprzez ekspansję zagraniczną. Ambitnym celom sprzyja lepsza niż rok wcześniej kondycja finansowa: wzrósł odsetek firm, które zadeklarowały zysk oraz wzrost obrotów – piszą analitycy Deutsche Bank w raporcie.
Polskie firmy bardziej otwarte na inwestycje i eksport

– Polskie firmy wypracowały umiejętność funkcjonowania w warunkach ciągłej zmienności, wręcz umieją ją obrócić na swoją korzyść. Wiele z nich mierzy się teraz z nowymi wyzwaniami: sukcesji czy konieczności znalezienia nowych źródeł wzrostu – mówi Leszek Niemycki, wiceprezes zarządu Deutsche Bank Polska.

Wyniki

Zdolność do generowania zysku, zwiększania obrotów czy kreślenia ambitnych planów inwestycji i ekspansji rośnie wraz ze skalą działalności – wynika z analizy DB. Wzrost obrotów w I półroczu 2017 roku zadeklarowało 100 proc. badanych dużych firm (rok temu tylko 29 proc.), 53 proc. średnich (wzrost z 48 proc.) i 36 proc. małych (spadek z 43 proc. w 2016 r.). Coraz mocniej uwidaczniają się dysproporcje w porównaniu firm lokalnych i tych, które działają globalnie (22 proc. do 67 proc., a przed rokiem 42 proc. do 49 proc.). Spadł więc odsetek firm lokalnych, które notują większą sprzedaż.

Zdecydowana większość firm, które wzięły udział w badaniu (61 proc.) zadeklarowała, że w I połowie 2017 roku odnotowała zysk (rok temu – 64 proc.).

– Najnowsze badanie pokazuje jeszcze wyraźniej niż rok temu, że tworzy się coraz większa luka rozwojowa pomiędzy małymi i większymi firmami – komentuje Leszek Niemycki.

Plany

Analitycy DB przyznają jednak, że polskie przedsiębiorstwa nabrały odporności, zaakceptowały nieprzewidywalność i zaczynają traktować ją jak biznesową szansę. Dowodzi tego rosnąca gotowość do ekspansji.

– W zeszłym roku zaledwie 4 proc. firm działających jedynie w Polsce myślało o rozszerzeniu skali działania na inne kraje Europy. Dziś takie aspiracje ma niemal co trzeci ogólnopolski podmiot. Średnio pięciokrotnie większa jest także skłonność firm lokalnych do rozwoju na skalę regionalną, a regionalnych do ekspansji na skalę krajową – podkreśla Leszek Niemycki.

Swoje towary i usługi eksportuje 42 proc. badanych firm, głównie średnie (60 proc.) i duże (57 proc.). 27 proc. przedsiębiorstw planuje w nadchodzącym roku rozszerzyć działalność eksportową o nowe rynki. Znacząco wzrosło także zainteresowanie dywersyfikacją eksportu – do Azji, Afryki i obu Ameryk.

41 proc. firm ma plany inwestycyjne na najbliższych sześć miesięcy. Największy optymizm inwestycyjny przejawiają przedsiębiorstwa średnie (62 proc.) i duże (57 proc.) oraz te, które działają na skalę europejską (87 proc.) i globalną (63 proc.). Jedynie co trzecia mała i co piąta lokalna firma rozważa inwestycje. Ekonomiści DB uważają jednak, że inwestycje większych podmiotów powinny w dłuższym terminie dać impuls mniejszym firmom.

Bariery

Ciekawych wniosków dostarcza część badania poświęcona barierom rozwoju. Wskazania przedsiębiorców ułożyły się dokładnie w odwrotnej kolejności niż rok temu. Obecnie za największą barierę firmy uznają rosnącą konkurencję (na ten aspekt wskazało 30 proc. badanych) i czynniki zewnętrzne (20 proc.). Rok temu listę przeszkód otwierały utrudniony dostęp do finansowania (35 proc. wskazań) i zatory płatnicze (26 proc.). W tegorocznej edycji oba te aspekty znalazły się na końcu zestawienia.

To potwierdzenie dobrej koniunktury, ale też coraz większej otwartości firm na różnorodne rozwiązania finansowe służące finansowaniu inwestycji i poprawie płynności. A jednak wzrósł – z 65 do 85 proc. – odsetek wskazań na środki własne jako optymalne źródło finansowania inwestycji. 40 proc. badanych podmiotów nie widzi potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału z zewnątrz. Finansowanie zewnętrzne wciąż uważane jest za rozwiązanie ostateczne. Kredytem bankowym planuje się wesprzeć 28 proc. przedsiębiorstw, zwłaszcza małych (41 proc.); rośnie znaczenie leasingu – wskazało go 22 proc. badanych firm (rok temu – 16 proc.).

Prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej w komentarzu do raportu zwraca uwagę, że optymizm przedsiębiorców ciągle jeszcze „walczy” z ostrożnością, a wiele badanych firm przyjęło postawę wyczekująco-przeczekującą.

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania Deutsche Bank przeprowadzonego przez instytut IBRiS we wrześniu 2017 r. Badanie ogólnopolskie, na losowej próbie stanowiącej liczebną reprezentację polskich przedsiębiorstw, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw. Badanie objęło 500 firm, w tym 72 proc. małych (do 10 mln euro obrotu rocznego), 20,5 proc. średnich (do 50 mln euro obrotu rocznego) oraz 7,5 proc. dużych (powyżej 50 mln euro obrotu rocznego).

>>Raport z badania „Polskie firmy – kondycja, inwestycje
i ich finansowanie”

(źródło: materiały pras. DB, oprac. km)

 

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Firmy-zombie podczas pandemii COVID-19

Kategoria: VoxEU
Badanie włoskich firm pokazało, że „firmy-zombie” rzadziej niż przedsiębiorstwa zdrowe otrzymywały w czasie pandemii wsparcie publiczne, co sugeruje, że środki te nie powodowały „zombifikacji” gospodarki.
Firmy-zombie podczas pandemii COVID-19