Portret frankowicza

534,9 tys. – to liczba czynnych (w marcu 2016 r.) kredytów we frankach szwajcarskich. Spłaca je 907,6 tys. osób. W ponad 90 proc. - na czas. Kim jest statystyczny frankowicz, ile ma lat, jak spłaca raty – Biuro Informacji Kredytowej zebrało najnowsze dane.
Portret frankowicza

(CC By Ryan McKnight)

W grupie frankowiczów panują parytety niespotykane w żadnej polskiej branży zawodowej – ponad połowa spłacających to kobiety: 454,3 tys. wobec 453,3 tys. mężczyzn. W tej grupie 96,6 proc. (877 tys.) osób spłaca kredyty terminowo. Zaledwie 30,7 tys. osób nie robi tego na czas.

232 tys. osób ma tylko kredyt mieszkaniowy we frankach, co stanowi 26 proc. ogółu osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku. 675 tys. osób – ma zarówno kredyt mieszkaniowy we franku jak i inne kredyty. Stanowią oni 74 proc. ogółu osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku.

95 proc. osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku terminowo spłaca wszystkie swoje kredyty (866 tys. osób).

5 proc. osób posiadających kredyt mieszkaniowy we franku ma przeterminowane kredyty, w tym kredyt mieszkaniowy we franku (to tylko 42 tys. osób).

0,6 proc. osób z ogółu kredytobiorców frankowych ma 10 i więcej czynnych kredytów.

136,8 mld zł – wartość czynnych kredytów mieszkaniowych (saldo do spłaty) we frankach.

163,2 mld zł – wartość wszystkich czynnych kredytów (saldo do spłaty) osób z kredytem mieszkaniowym w CHF.

66 proc. osób z kredytem mieszkaniowym we frankach to tzw. Pokolenie X, czyli urodzeni w latach 1967 – 1981 (74 proc. wartości wszystkich kredytów we frankach). Oprócz kredytów mieszkaniowych (we franku i kredytu mieszkaniowego w innych walutach niż CHF), mają oni jeszcze inne czynne kredyty do spłaty na kwotę 6,45 mld zł.

Tak zwani „młodzi”, z Pokolenia Y (ur. 1982 – 1995), stanowią zaledwie 7 proc. frankowiczów. 25 proc. to pokolenie urodzone w latach 1948-1966, a 2 proc. – seniorzy (ur. przed 1948 r.)

 

(źródło: raport BIK, oprac. km)

(CC By Ryan McKnight)

Otwarta licencja


Tagi