Autor: Paweł Kowalewski

Ekonomista, pracuje w NBP, specjalizuje się w zagadnieniach polityki pieniężnej i rynków walutowych

Pożyczki w ostatnim rozdaniu TLTRO przekroczyły oczekiwania

W czwartek 23 marca miał miejsce czwarty i zarazem ostatni przetarg w ramach drugiej edycji ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO II). Nikt się nie spodziewał, że wyniki czwartego przetargu będą dwukrotnie wyższe od i tak optymistycznych prognoz.
Pożyczki w ostatnim rozdaniu TLTRO przekroczyły oczekiwania

(CC0 Angelolucas)

Wczoraj 474 banki (EBC w swoich komunikatach określa drugą stronę biorącą udział w takiej transakcji mianem counterparty albo bidder) pożyczyły łącznie ponad 233 mld euro (średnio 500 mln euro). Zasilenie płynności netto będzie wynosić niespełna 217 mld euro.

Przed ogłoszeniem wyników przetargu, spodziewano się powszechnie wyższego niż w dwóch ostatnich aukcjach popytu na tego rodzaju oferowane przez EBC pożyczki. Barclays oczekiwał popytu rzędu ok. 110 mld euro.

Przypomnijmy, że w trakcie drugiego (wrzesień 2016 r.) oraz trzeciego (grudzień 2016 r.) przetargu w ramach TLTRO II EBC pożyczył bankom odpowiednio 45 mld i 62 mld euro.

Tym razem oczekiwania były większe z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to ostatnia edycja tak atrakcyjnych pożyczek (gdzie de facto przy niezbyt dużym wysiłku ze strony danego banku, to pożyczkodawca płaci pożyczkobiorcy oprocentowanie, gdyż cena pożyczek równa się stopie depozytowej EBC). Po drugie, na uczestnikach rynku duże wrażenie wywarło przesłanie prezesa EBC, w myśl którego rynki nie mają co liczyć na kolejny program wsparcia płynności ze strony EBC.

EBC ogłosił w ubiegły piątek, że banki zamierzają w ramach dobrowolnych przedwczesnych spłat w przyszłym tygodniu zwrócić ok 16,7 mld euro środków zaciągniętych w trakcie pierwszego oraz trzeciego przetargu pierwszej edycji TLTRO. Przypomnijmy, że we wrześniu 2014 r. 255 banków pożyczyło łącznie ok. 83 mld euro, z czego teraz dwa banki zamierzają zwrócić ok. 84 mln euro. Z kolei w trakcie trzeciego przetargu z marca 2015 r. ze 143 banków, które łącznie pożyczyły około 98 mld euro, teraz 14 banków będzie chciało zwrócić około 16,66 mld euro).

Mimo dobrowolnych spłat, po wczorajszym przetargu należy się spodziewać wzrostu sumy bilansowej eurosystemu do końca tego miesiąca powyżej progu 4 bln euro oraz wzrostu nadpłynności powyżej 1,5 bln euro.

Program TLTRO
TLTRO I Wartość

(w mld euro)

Liczba banków biorąca udział w edycji
1. TLTRO IX.2014 82,6 255
2. TLTRO XII.2014 129,84 306
3. TLTRO III.2015 97,85 143
4. TLTRO VI.2015 73,79 128
5. TLTRO IX.2015 15,55 88
6. TLTRO XII.2015 18,3 55
7. TLTRO III.2016 7,34 19
8. TLTRO VI.2016 6,7 25
TLTRO II Wartość

(w mld euro)

Kwota netto (po skorygowaniu kwoty
brutto o spłaty) w mld euro
Liczba banków biorąca udział w edycji
1. TLTRO II VI.2016 399,29* 30 514
2. TLTRO II IX.2016 45,27 34 249
3. TLTRO II XII.2016 62,16 48 200
4. TLTRO II III.2017 233,47 217 474

*z tego prawie 370 mld euro to rolowanie pożyczek zaciągniętych w ramach TLTRO I.

źródło: EBC

(CC0 Angelolucas)

Otwarta licencja


Tagi