Przeciw Bogom – historia ryzyka

Przeciw Bogom – historia ryzyka

Peter L. Bernstein: Przeciw Bogom, Kurhaus Publishing

Co ma wspólnego Galileusz z kryzysem finansowym 2008 roku? Kto i za pomocą jakich narzędzi wysadził giełdowe indeksy w powietrze? Skąd się wzięły derywaty, zakupy lewarowane i bajońskie pensje prezesów banków inwestycyjnych? Na te pytania odpowiada Peter L. Bernstein w eseju o ryzyku finansowym Przeciw Bogom (Against the Gods). To jedna z najsłynniejszych pozycji literatury biznesowej z listy bestsellerów BusinessWeek i New York Times Business. Autor, Peter L. Bernstein (1919-2009), był praktykiem –  konsultantem ekonomicznym i niezależnym doradcą, analitykiem rynków kapitałowych, historykiem finansów, autorem licznych książek na temat gospodarki i rynku.

Przeciw Bogom, to opowieść o drodze, jaka ludzkość pokonała od przesądów i zabobonów, wróżek i jasnowidzów do skomplikowanych narzędzi zarządzania ryzykiem. Książka pokazuje rolę ryzyka, które dziś jest nieodłącznym elementem życia, w ewolucji społeczeństw, zaczynając od czasu greckich myślicieli i arabskich matematyków, przez żeglarzy, naukowców, aż po pasjonatów – amatorów i hazardzistów.

Przeciw Bogom, to kolejna książka wydana w serii Biznes Horyzonty. W ramach serii wydawnictwo Kurhaus Publishing prezentuje w Polsce światowej klasy biznesową literaturę faktu, tzw. business narrative, która profesjonalnie i ciekawie opisuje mechanizmy rządzące gospodarką.

Peter L. Bernstein: Przeciw Bogom, Kurhaus Publishing

Tagi


Artykuły powiązane

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Kategoria: Badania pracowników NBP
Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce skłania do rozważań nt. możliwego wpływu tego stanu rzeczy na skłonność banków do podejmowania ryzyka. Wyniki badania przeprowadzonego na znaczącej grupie banków komercyjnych sugerują występowanie jedynie relatywnie słabego kanału podejmowania ryzyka w odniesieniu do części portfela kredytowego banków.
Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

100-letnie życie, i co dalej?

Kategoria: Społeczeństwo
Połowa rodzących się dziś na Zachodzie dzieci będzie żyć ponad 105 lat. Starzenie się społeczeństw nie musi być problemem czy przekleństwem, ale – jeśli się odpowiednio na nie przygotujemy – prawdziwym darem. Tak przekonują Lynda Gratton i Andrew Scott – autorzy książki 100-letnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności.
100-letnie życie, i co dalej?

Będziemy żyć długo i szczęśliwie

Kategoria: Analizy
Średnia długość życia w najbliższych dekadach najpewniej wzrośnie. Jakie czynniki o tym zdecydują? Jak możemy poprawić naszą jakość życia i zdrowia? Jak to wpłynie na gospodarkę? Ekonomiści szkicują optymistyczne scenariusze – mogą się one spełnić, jednak pod pewnymi warunkami.
Będziemy żyć długo i szczęśliwie