Reformy wewnątrz MFW

Zmiana struktury władz, nowy sposób ich wyboru oraz blisko podwojenie kapitału własnego – to najważniejsze elementy reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która właśnie weszła w życie.

– Te reformy sprawią, że MFW będzie w lepszym stopniu reagował i reprezentował potrzeby swoich członków w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu – mówi Christine Lagarde, szefowa MFW.

Główne zmiany to:

– poziom kapitału organizacji, na który składają się 188 kraje członkowskie, wzrośnie z około 329 mld dolarów do około 659 mld dolarów,

– rynki wschodzące, a także te, których „reprezentacja do tej pory była niedostateczna” będą wpłacać wyższą o 6 proc. niż dotąd składkę członkowską,

– cztery rynki wschodzące (Brazylia, Chiny, Indie i Rosja) zostają uznane za jedne z dziesięciu największych członków MFW (pozostali to Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania),

– udziały wpłat i głosów najbiedniejszych członków MFW zostaną zachowane,

– po raz pierwszy w historii, Rada Gubernatorów MFW będzie składała się w całości z wybieranych Dyrektorów Zarządzających (przestaje obowiązywać system wskazywania ich przez pięciu największych płatników składek).

>>więcej: IMF.org

(Oprac. Michał Sheibe)


Tagi


Artykuły powiązane

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Kategoria: VoxEU
Po kryzysie azjatyckim MFW rewiduje swoje poglądy na temat polityki zarządzania zmiennymi przepływami kapitału. Fundusz uznaje obecnie, że może istnieć potrzeba prewencyjnego wykorzystania kontroli przepływu kapitału.
Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału