Rogoff: Ten kryzys trwa za długo

Z depresji gospodarczej lat 2007-2008 wygrzebały się na razie tylko Stany Zjednoczone i Niemcy. Reszta państw wciąż nie może wrócić do przedkryzysowych poziomów PKB, choć minęło sześć lat. Jak tak dalej pójdzie obecne problemy mogą w swojej uporczywości przebić Wielki Kryzys z 1930 r. - ostrzegają Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff.

– Teraz w piątym lub szóstym roku kryzysu (zależnie od kraju) poziom PKB pozostaje znacznie poniżej szczytu sprzed kryzysu w dziesięciu z dwunastu krajów nim dotkniętych. Luka w produkcie potencjalnym jest jeszcze wyższa. Opóźnienia w przyjęciu do wiadomości, że rozpaczliwe czasy wymagają rozpaczliwych metod, wciąż zwiększają obawy, że obecny kryzys może w końcu przebić nasileniem depresję z 1930 roku w wielu krajach – ostrzegają prof. Carmen Reinhart i prof. Kenneth Rogoff w swoim badaniu opublikowanym w ostatni dzień 2013 roku.

Wniosek wysnuwają na podstawie analizy 100 dotychczasowych bankowych kryzysów systemowych. Przeciętnie powrót do poziomów przedkryzysowych zajmował osiem lat, mediana wynosiła zaś 6,5 roku. Tymczasem w przypadku kryzysu subprime  z przełomu lat 2007-2008 sześć lat po jego rozpoczęciu tylko dwa kraje – Niemcy oraz Stany Zjednoczone (z 12 przypadków kryzysów systemowych) osiągnęły poziom realnego dochodu z lat 2007-2008.

W przypadku Stanów Zjednoczonych kryzys subprime wpisuje się nawet w średnią. Dziewięć ostatnich kryzysów skutkowało bowiem spadkiem PKB per capita o średnio 9 proc. który był odrabiany przeciętnie przez 6,7 lat. Obecny kryzys skutkował zaś 5 proc. spadkiem PKB per capita i trwa sześć lat (2007-2013).

>>całe badanie tutaj

oprac. mp


Tagi


Artykuły powiązane

CSE Private Equity continues upward path

Kategoria: Business
According to the report, “Central and Eastern Europe PE Statistics 2019,” total PE and VC investment in the Central and Southeast Europe (CSE) region reached its second highest annual result to date in value terms at EUR2.95bn in 2019, funding a record 464 companies.
CSE Private Equity continues upward path

Digital exclusion increasingly more painful

Kategoria: New trends
Almost half of the global population still is not using the internet. During the pandemic being offline makes it difficult or even impossible to access many goods, services and social benefits, thereby deepening social exclusion. We need more initiatives in order to change this situation.
Digital exclusion increasingly more painful