Rynek parabankowy na świecie rośnie, choć wolniej niż przed kryzysem

20.11.2012
System parabankowy - instytucje, które świadczą usługi finansowe, lecz nie podlegają nadzorowi jak zwykłe banki - pełnią wiele pożytecznych funkcji w gospodarce. Ich działalność powoduje również ryzyko dla systemu finansowego jako całości. Z tego powodu stał się przedmiotem zainteresowania Financial Stability Board, organizacji zrzeszającej najważniejsze banki centralne i instytucje finansowe, która właśnie opublikowała raport na ten temat.
Mark Carney, prezes FSB, prezes Banku Kanady fot. Bank Kanady

Mark Carney, prezes FSB, prezes Banku Kanady fot. Bank Kanady

Mark Carney, prezes FSB, prezes Banku Kanady fot. Bank Kanady

Obroty podmiotów parabankowych na całym świecie rosły bardzo dynamicznie przed kryzysem, z 26 bilionów dolarów w 2002 r. do 62 bilionów w 2007 r.

W 2008 roku nastąpiło spowolnienie, ale potem znów obroty wzrosły do 67 bilionów w 2011 roku (co stanowi 111 proc. łącznego PKB przebadanych krajów – w badaniu uwzględniono 25 krajów i strefę euro jako całość, które łącznie odpowiadają za 86 proc. globalnego PKB i globalnych 90 proc. aktywów finansowych)

Sektor parabankowy świadczył w latach 2009-2011 ok. 25 proc. wszystkich usług pośrednictwa finansowego, co stanowi spadek o 2 pkt. Proc. ze szczytu w 2007 roku. W szerokim znaczeniu tego słowa, wielkość systemu parabankowego jest równa połowie aktywów sektora bankowego.

Największy system parabankowy jest w Stanach Zjednoczonych z aktywami 23 bilionów dolarów w 2011. W strefie euro wynosi on 22 biliony a w Wielkiej Brytanii 9 bilionów. W Stanach Zjednoczonych nastąpił znaczny spadek: z 44 proc. globalnego udziału w 2005 r. do 35 proc. w 2011 r. Wzrósł za to udział sektora parabankowego w strefie euro i Wielkiej Brytanii.

Pomiędzy różnymi krajami występują znaczne różnice w udziale pozabankowych pośredników finansowych w całości systemu finansowego, relatywnej wielkości systemu parabankowego w stosunku do PKB, usługach w jakich specjalizują się podmioty w różnych krajach i tempie rozwoju sektora.

System parabankowy relatywnie jest największy w Hong Kongu (520 proc. PKB), Holandii (490 proc. PKB), Wielkiej Brytanii (370 proc. PKB), Singapurze (260 proc. PKB) i Szwajcarii (210 proc. PKB). Wiele z wyżej wymienionych krajów jest centrami finansowymi gdzie prowadzą działalność podmioty zagraniczne.

Po kryzysie sektor parabankowy rośnie nadal, choć wolniej niż wcześniej w 17 badanych krajach, a kurczy się w pozostałych 8.

Pełny raport na stronie Financial Stability Board.


Tagi


Artykuły powiązane