Autor: Tomasz Gruszecki

Ekonomista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista w dziedzinie zarządzania.

Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

Jedną z konsekwencji obecnego kryzysu może być zmniejszenie się sektora finansowego. W trakcie prosperity przestał on być pośrednikiem, a zaczął wytwarzać aktywa finansowe oparte na długu. Ryzyko tych transakcji przerzucał za pomocą dźwigni i sekuratyzacji na inne podmioty gospodarcze. Obecnie wymusza na państwach subwencje i uzależnia od siebie.
Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

Przerost sektora finansowego

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

Kategoria: Analizy
Niemieckie banki cierpią z powodu niskiej rentowności i wysokich kosztów działania. Pandemia i związany z nią wzrost ryzyka kredytowego utrudni im odbudowę wartości i zmusi do przebudowy modeli biznesowych i dalszych cięć w zatrudnieniu.
Niemiecki sektor bankowy w szponach niskiej rentowności

System finansowy stabilny, ryzyko podwyższone

Kategoria: Raporty
Szok spowodowany pandemią COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone – piszą autorzy grudniowej edycji Raportu o stabilności systemu finansowego NBP.
System finansowy stabilny, ryzyko podwyższone

Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym

Kategoria: Analizy
Największe irlandzkie banki w najbliższej przyszłości muszą dokończyć transformację cyfrową oraz odzyskać rentowność, bo jest to obecnie element negatywnie wpływający na atrakcyjność inwestycyjną irlandzkiego sektora bankowego.
Irlandzki sektor bankowy dekadę po globalnym kryzysie finansowym