Spada innowacyjność gospodarki na świecie

Piotr Rosik

Problemem ostatnich lat jest nieinnowacyjna gospodarka, która opiera się na luźnej polityce prowadzonej przez banki centralne na świecie. Ponieważ niektóre banki centralne zmierzają w kierunku negatywnych stóp proc., firmy mogą wytracać swoją produktywność i efektywność – ostrzega Rahim Taghizadegan z think tanku Scholarium.