Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dobie globalizacji finansowej

Obserwowany w ostatnich dwóch dekadach wzrost mobilności bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie, który wynika m.in. z postępującej globalizacji finansowej i towarzyszącej temu zwiększonej aktywności korporacji międzynarodowych, utrudnia interpretację danych o międzynarodowych przepływach kapitałowych.