Co blokuje w Europie długookresowe inwestycje

Jeśli przepisy nie są dostosowane do faktycznego funkcjonowania tych rynków oraz możliwości różnych jego uczestników, mogą skutecznie zaprzepaścić szanse, których wykorzystanie mogłoby przynieść wiele korzyści dla inwestorów i całej gospodarki.
Co blokuje w Europie długookresowe inwestycje

( CC By Francisko Osorio)

Jednym z przykładów są nowe wymogi dotyczące marż na instrumentach pochodnych, wprowadzone w celu zredukowania ryzyka systemowego. Być może ich zastosowanie wobec banków lub funduszy hedgingowych jest uzasadnione, ale fundusze emerytalne są instytucjami o wyjątkowo wysokiej zdolności kredytowej i dla rynków finansowych nie stanowią żadnego ryzyka systemowego. Zmuszanie ich do tworzenia potężnych rezerw jedynie drenuje kapitał, który mógłby być wykorzystany na wspomniane inwestycje. (…)

Do zwiększenia długookresowych inwestycji może na przykład zachęcić ujednolicanie regulacji odnoszących się do obligacji zabezpieczonych, tzw. zielonych obligacji oraz inwestycji transgranicznych, dokonywanych przez trusty nieruchomościowe. Natomiast pozytywny wpływ pośredni mogą mieć naciski regulacyjne zwiększające dostępność projektów inwestycyjnych oraz harmonizacja krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności. Przykładem przepisów o pośrednim skutku negatywnym są z kolei istniejące rozwiązania dotyczące sekurytyzacji i opłat kapitałowych od wartości aktywów.

Autorka jest prezesem ds. finansowych i ryzyka w APG, spółce-córce funduszu emerytalnego Stichting Pensioenfonds ABP.

>>cały komentarz: ProjectSyndicate.pl

(oprac. km)

( CC By Francisko Osorio)

Tagi


Artykuły powiązane

Rządy będą upadać

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ramach antykryzysowych programów światowe rządy wpompują w gospodarkę ponad 8 bln dolarów, czyli równowartość 10 proc. światowego PKB. Ich potrzeby pożyczkowe wzrosną, ale nie wszystkie poradzą sobie ze spłatą długów. Światu grozi największa od lat 80. XX w. fala rządowych niewypłacalności.
Rządy będą upadać

Dysonans między perspektywą krótko- i długoterminową

Kategoria: VoxEU
Modelowanie ryzyka krótkoterminowego jest relatywnie łatwe. Ponieważ proces zarządzania ryzykiem oparty jest na pomiarach statystycznych, podejmowanie decyzji jest ukierunkowane coraz bardziej na perspektywę krótkoterminową, choćby ostateczne cele miały charakter długoterminowy.
Dysonans między perspektywą krótko- i długoterminową

Zmiany klimatu systemowym ryzykiem dla stabilności finansowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia będzie wpływać na globalną gospodarkę przez miesiące lub lata, ale skutki zmian klimatycznych będą odczuwalne na przestrzeni lat, dziesięcioleci lub dłużej.
Zmiany klimatu systemowym ryzykiem dla stabilności finansowej