Video

Startuje doroczna konferencja MFW i BŚ

Dziś w Waszyngtonie startuje kolejna wiosenna  konferencja Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Udział biorą w niej bankierzy centralni, ministrowie finansów i rozwoju, przedstawiciele sektora prywatnego, organizacji społecznych i środowiska akademickiego, a celem jest omówienie problemów globalnych, w tym światowych prognoz gospodarczych, kwestii rozwoju gospodarczego i ubóstwa. W agendzie m.in.:

-Reformowanie strefy euro;

-Nowe wyzwania dla światowej gospodarki;

-Czy jesteśmy lepiej przygotowani na kryzysy;

-Zagrożenia związane z poziomem długów publicznych i prywatnych.

Z tej okazji przypominamy krótki zapis wideo z 1944 r., z konferencji w Bretton Woods, na której powołane zostały do życia obie te instytucje.

W lipcu 1944 roku, w Bretton Woods w stanie New Hampshire w USA, spotkało się 730 delegatów z 44 państw alianckich. Zawarli porozumienie, na mocy którego dwa lata powołano później do życia Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju przekształcony następnie w Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. System z Bretton Woods stworzył podstawy relacji międzynarodowych w obszarze zarządzania systemami monetarnymi.

Materiał filmowy ze zbiorów prof. Daniela Mitchella z UCLA Anderson School of Management (via youtube; odtwarzanie filmu na komputerze pozwala włączyć napisy w j. pol.).

>>Warto także przeczytać: Pułapka z Bretton Woods

16.04.2018

Tagi

test