Dietl: GPW może wspomóc państwo w pozyskaniu finansowania na inwestycje

19.01.2018
“Płynny rynek Catalyst pozwoliłby na uplasowanie papierów dłużnych przez spółki specjalnego przeznaczenia realizujące projekty publiczne, infrastrukturalne, obronne. (…) Moglibyśmy włączyć się we współpracę z Ministerstwem Obrony, umożliwiając finansowanie spółce, która emitowałaby obligacje, kupowała sprzęt wojskowy, a potem leasingowała go armii. Z punktu widzenia budżetu państwa korzyścią byłoby rozłożenie płatności za ten sprzęt w ratach. Przed …

Marek Dietl (Fot. Instytut Sobieskiego)


“Płynny rynek Catalyst pozwoliłby na uplasowanie papierów dłużnych przez spółki specjalnego przeznaczenia realizujące projekty publiczne, infrastrukturalne, obronne. (…) Moglibyśmy włączyć się we współpracę z Ministerstwem Obrony, umożliwiając finansowanie spółce, która emitowałaby obligacje, kupowała sprzęt wojskowy, a potem leasingowała go armii. Z punktu widzenia budżetu państwa korzyścią byłoby rozłożenie płatności za ten sprzęt w ratach.

Przed Polską też olbrzymie inwestycje w żeglugę śródlądową, w porty. Mogłyby one np. emitować obligacje. Widzimy również cały szereg możliwości finansowania inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny. Możemy też pomóc w finansowaniu infrastruktury kolejowej” – Marek Dietl, prezes GPW, w wywiadzie w biuletynie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

>>czytaj również: Budowanie “polskiej Nokii” to droga, której powinniśmy unikać 

(oprac. MP)

 


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test