Rynki finansowe

„Hedge Funds,  An Analytic Perspective”, Andrew W. Lo, Princeton University Press
prof. Witold Koziński, wiceprezes NBP
„Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance”, Nouriel Roubini, Penguin Press, 20 maja 2010
Dość, John C. Bogle, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Eamonn Butler, prezes Instytutu Adama Smitha
(c) PAP Viktor Orbán, premier Węgier
Osaka - Japonia (c) PAP/EPA
Edward Hugh, niezależny ekonomista
Główna stopa procentowa Fed
test