Rynki finansowe

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha. Tekst niżej
Andrzej Sadowski, CAS
Jolanta Fedak