content

Rynki finansowe

139311141102041624664114_fot.tasnimnews.com_CC_
Rynki wschodzace_PKB per capita_w relacji do gospodarek zaawansowanych_wg parytety sily nabywczej_otwarcie
3.12.otwarcie
ChinyBelgradMost_Stefanogiantin_CC BY-NC
pap_20180518_0TZ
Davies_Howard_PS db
Bankomat_Jim_Killock_CC BY-SA
Thomas Mayer_Deutsche Bank _ fot. vimeocdn.com_CC BY-NC-ND
Rogoff_Kenneth_PS_db
Londyn_City_Michael_Garnett_CC BY-NC-ND