Rynki finansowe

Kabza_Nowy cyfrowy pieniądz banku centralnego_photodune_envato
PKB 07 2019 raport o inflacji
Realny PKB w USA (O)
Góralczyk_Hongkong_pap
Góralczyk_Szczyt G20_Osaka_pap
Krukowska_Zielone finansowanie_otwarcie
Indeks cen sprzedawanych nowych domow w kr OECD (O)
Barry Eichengreen (CC BY-NC 2.0 Yan Chi Vinci Chow)
Euro_photodune
dlug sektora rzadowego i samorzad. najb. zadluzonych kr. UE
test