content
  • Hamish McRae

Rynki finansowe są zbyt spokojne

06.06.2014
Jest cicho. Za cicho. Na pewno widzieliście te wszystkie klasyczne sceny filmowe, gdy boha-ter obserwuje spokojne otoczenie, gdy nagle wybucha piekło? Trochę tak to wygląda teraz właśnie na rynkach finansowych.

(CC BY-NC Alex E. Proimos)


To, czy w końcu wybuchnie na nich piekło to kwestia indywidualnej oceny, ale brak zmienności cenowej jest czymś naprawdę niezwykłym. Akcje na rynkach wschodzących są na mniej więcej stałym poziomie, waluty stoją w miejscu, podobnie jak obligacje i większość surowców.

Być może wynika to z pokryzysowej awersji do ryzyka i założenia, że stabilność jest zawsze dobra, a zmienność zawsze zła.

Dla tych, którzy zarabiają na zmienności, to zła wiadomości. Nikt oczywiście nie chce zmienności na poziomie z czasów kryzysu finansowego, ale… ożywienie na rynku na pewno stworzyłoby szanse zarobku firmom i inwestorom.

Cały komentarz na stronie Independent.Artykuły powiązane

Popularne artykuły