Autor: Paweł Dobrowolski

ekonomista i ekspertem Instytutu Sobieskiego

Rynków finansowych nie oszukali

Premier ogłosił skok na OFE między Bożym narodzeniem a sylwestrem. Spryciula myślał, że jeśli ogłosi dwa dni przed sylwestrem to nikt nie zauważy. Ale pomylił się. Rynki finansowe matychmiast wliczyły większe ryzyko niewypłacalności Polski.

ofe06Źródło: Bloomberg

Nagle rośnie tuż przed Sylwestrem (czerwone kółko i strzałka na wykresie). Wskazuje, że rośnie ryzyko upadłości Polski w okresie 10 lat, czyli właśnie wtedy gdy obecny wyż 50 latków zacznie masowo przechodzić na emeryturę, adług ukryty przez przez Donalda skokiem na OFE zacznie wyłazić.

Skąd bierze się ten wykres? Transakcja typu Asset Swap to wymiana pomiędzy dwoma stronami dwóch strumieni wpływów odsetkowych. Powyższy Asset Swap to różnica między wysokością Interest Rate Swap a rentownością obligacji Polski na analogiczny okres. Interest Rate Swap to transakcja zabezpieczająca wysokość płaconych odsetek. Kupujesz wypłatę  konkretnego poziomu odsetek.  Powyższy wykres reprezentuje koszt zamiany wpływu odsetkowego z 10 letnich obligacji rządu polskiego, na wypłatę odsetek przez bank w podobnym okresie. Czym bardziej banki się boi, że Polska bedzie niewypłacalna, tym wyższej ceny będzie oczekiwał za dokonanie takiej wymiany.

Tusk, Boni i Rostowski mogą wciskać nam kit, że zmniejszyli dług. Wielu Polaków może nawet w to uwierzy. Ale banki, które nas finansują nie kupują tej ściemy.

ofe06
ofe06

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (25–29.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce