• Prof. Tomasz Gruszecki, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

Sektor finansowy pasożytem realnej gospodarki

20.01.2010
Jedną z konsekwencji obecnego kryzysu może być zmniejszenie się sektora finansowego. W trakcie prosperity przestał on być pośrednikiem, a zaczął wytwarzać aktywa finansowe oparte na długu. Ryzyko tych transakcji przerzucał za pomocą dźwigni i sekuratyzacji na inne podmioty gospodarcze. Obecnie wymusza na państwach subwencje i uzależnia od siebie.


Przerost sektora finansowego


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test