Analiza kursu walutowego

Analiza kursu walutowego

Michał Rubaszek, Dobromił Serwa, red. nauk. Wanda Marcinkowska-Lewandowska Warszawa : C.H. Beck, 2009, 273 s. ISBN 978-83-255-1121-0

Monografia ma na celu przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania światowego i polskiego rynku walutowego oraz wskazanie metod poszukiwania najważniejszych czynników mogących kształtować poziom i wahania kursu walutowego. Omówiono w niej dwa odmienne podejścia wyjaśniające zmiany kursu walutowego. Pierwsze z nich opiera się na przyjęciu tradycyjnej perspektywy dla analizy kursu walutowego, która polega na szukaniu odpowiednich modeli równowagi makroekonomicznej – krótko- i długookresowej. Drugie podejście polega na wskazaniu krótkookresowych wahań kursu walutowego ze szczególnym uwzględnieniem roli rynków finansowych w kształtowaniu poziomu kursu.

Michał Rubaszek, Dobromił Serwa, red. nauk. Wanda Marcinkowska-Lewandowska Warszawa : C.H. Beck, 2009, 273 s. ISBN 978-83-255-1121-0

Tagi


Artykuły powiązane

Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
W analizach ekonomicznych zyskują popularność niekonwencjonalne źródła danych. Nasze badanie potwierdza przydatność cen ze sklepów internetowych w prognozowaniu inflacji cen żywności w Polsce.
Prognozowanie inflacji w oparciu o ceny ze sklepów internetowych