• Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Żeby współpracować z Chinami trzeba mieć plan

17.02.2012
Jak dwudziesta gospodarka na świecie może współpracować z drugą – temu poświęcony jest najnowszy Raport PISM Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową.
Polski pawilon na targach Expo 2010 w Chinach zrobił furorę. Czy pójdą za tym inwestycje? (CC By-SA danielfoster437)

Polski pawilon na targach Expo 2010 w Chinach zrobił furorę. Czy pójdą za tym inwestycje? (CC By-SA danielfoster437)

Polski pawilon na targach Expo 2010 w Chinach zrobił furorę. Czy pójdą za tym inwestycje? (CC By-SA danielfoster437)

„Realizując strategię go global, chińskie przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie inwestują w projekty zagraniczne, w czym mogą liczyć na pomoc państwa. Chińskich inwestorów interesują szczególnie dostęp do złóż surowców, przejmowanie zagranicznych przedsiębiorstw z sektora wysokiej techniki oraz dostęp do rynku przez założenie zakładu fabrycznego w danym kraju” – twierdzą autorzy raportu Artur Gradziuk i Justyna Szczudlik-Tatar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Polskie przedsiębiorstwa dla kontrastu rzadko wychodzą za granicę, a jeśli tak się dzieje, to nie za sprawą świadomej polityki państwa. Nie mamy także wyznaczonych żadnych proeksportowych sektorów, które mogłyby być promowane. W dodatku nasza gospodarka to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, chińska zaś to duże korporacje zainteresowane projektami na wielką skalę.

Nie oznacza to, że nie możemy szukać swojej szansy na ogromnym chińskim rynku, albo bać się płynącego stamtąd kapitału. Wręcz przeciwnie – wszystkie ważniejsze państwa Unii Europejskiej realizują świadomą politykę eksportową nakierowaną na chiński rynek i powinniśmy brać z nich przykład. Szczególnie, że Europa Środkowa i  Wschodnia staje się centrum logistyczno-spedycyjnym dla chińskich towarów.

Analitycy PISM przedstawiają więc 18 rekomendacji, które sprowadzają się głównie do lepszego zinstytucjonalizowania naszej współpracy i aktywnej polityki przemysłowej w kraju. Polska powinna określić branże, które byłyby atrakcyjne dla chińskiego importu jak np. technologie przyjazne środowisku albo górnictwo. To je należy szczególnie wspierać, również przez rozwój sekcji ekonomicznych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Chinach, a także wizyty polityczne na najwyższym szczeblu, które są dla Pekinu bardzo ważne.

To wszystko musi odbywać się w ramach jednego skoordynowanego planu. Dlatego rekomendacja pierwsza brzmi:

– Należy rozważyć opracowanie okresowej strategii (np.do roku 2015 lub 2020) rozwoju stosunków gospodarczych z Chinami, która w sposób spójny i klarowny definiowałaby cele, instrumenty oraz podmioty odpowiedzialne za jej realizację.

Opr. Marek Pielach

> Raport  PISM: Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chińską Republiką Ludową

http://www.pism.pl/publikacje/raporty/Perspektywy-rozwoju-wspolpracy-gospodarczej-Polski-z-CRL


Tagi


Artykuły powiązane