Tylko w Obserwatorze

VOX_Who are you going to believe_3_CC BY
The Economist_Obawy o płynność obligacji korporacyjnych_Do wyczerpania zapasów
Globalne przeplywy kapitalu sa zwiazane z globalnym ryzykiem (O)
The Economist_The rising cost of education and health_photodune_envato
VOX_Automatic stabilisers in banking_photodune_envato
The Economost_Free exchange_Should egalitarians_2_photodune_envato
Wplyw kryzysu bankowego na sredni poziom liberalizacji finans.
The Economist_Globalna Gospodarka na Krawędz_1_photodune_envato
Stefan Gerlach_of
Davies_Howard_PS-db_
test