• Charles Hugh Smith

Dlaczego rząd walczy z gotówką

31.07.2015
Na pewno już wiecie, że istnieje coś takiego, jak „wojna z gotówką.” Prowadzi się ją wielu frontach na całym świecie. Tylko co to znaczy?


Znaczy to, że rządy ograniczają użycie gotówki i cała gama powiązanych z rządem ekonomistów wzywa wręcz do zniesienia takiego środka płatniczego. Władze ograniczają ilość gotówki, którą można wypłacić z banku, jak i maksymalne kwoty, za które coś gotówką można kupić. Dlaczego?

Jeden z głównych powodów: fizyczna gotówka daje szanse na unikanie płacenie podatków, ale także na uniknięcie sankcjonowanej urzędowo kradzieży zwanej „programami ratunkowymi” [dla banków – przyp. red.] oraz skutków ujemnych stóp procentowych. W skrócie: fizyczna gotówka utrudnia rządom kradzież.

Niektórzy mogą uznać takie stwierdzenie za zbyt mocne, ale tutaj trzeba podkreślić rozróżnienie na podatki, które finansują usługi rządowe i są dobre dla ogółu i na wspomniane programy pomocy finansowej kierowanej do niewypłacalnych banków, które są oczywistą kradzieżą pieniędzy podatników.

Cały komentarz na stronie Mises Institute.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły