Jak wycenić dwutlenek węgla?

20.05.2015
Większość ekonomistów zgadza się, że jeśli chcemy efektywnie zredukować emisje CO2, musimy określić cenę tego gazu. Tylko jak określić cenę czegoś, co jest bezkształtne, jest fundamentem gospodarki i jednocześnie czynnikiem zmian klimatycznych?

(CC BY-NC Ian Britton)


Łatwo wycenić t-shirt – bierzesz koszty materiałów, pracy i transportu, dodajesz zysk i masz produkt gotowy na sprzedaż, ale taki gaz? Koszty CO2 są niejednolite i rozproszone – to tłumaczy, dlaczego jego ceny różnią się tak mocno na świecie. W USA tonę CO2 wycenia się na 33 dolary, a w Szwecji… na 168 dolarów. Szacunki, jak widać, różnią się, a jest tak dlatego, że często buduje się je na bazie skomplikowanych modeli starających się agregować koszty CO2. To złe podejście.

Ekonomiści preferują prostą formułę wyceny CO2: określamy poziom ryzyka, wybieramy cel i kalkulujemy cenę wystarczającą do jego osiągnięcia. Obecnie na przykład celem jest ograniczenie wzrostu temperatury o 2 stopnie do 2100 roku. Jakich cen CO2 potrzebujemy, by tego dokonać? W praktyce, aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczą więc proste modele, skoncentrowane nie na oddaniu działania całej gospodarki i środowiska, ale na oszacowaniu ekonomicznych różnych cen CO2.

Cały komentarz na stronie World Economic Forum.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test