• Alex Van Trotsenburg

Nowa chińska normalność

31.12.2014
Wysiłki Chin, by przekształcić swoją gospodarkę z napędzanej inwestycjami do napędzanej konsumpcją oraz do redukcji zanieczyszczeń i poprawy usług publicznych musiały doprowadzić w końcu do sytuacji, w której wolniejszy wzrost gospodarczy stał się dla nich "nową normalnością."

CC BY-NC-ND Safla Osman


Polityka, którą Chiny prowadziły w ostatnich latach, uczyniła ten kraj stabilniejszą gospodarką. Rząd ograniczył wzrost akcji kredytowej, a także wprowadził ustawodastwo ekologiczne. Te działania obniżyły wzrost gospodarczy do ok. 7,4 proc. PKB w tym roku i ok. 7,2 proc. PKB w roku przyszłym. Tak podaje przynajmniej Bank Światowy.

Dla Chin to wyniki umiarkowane, ale i tak są obiektem zazdrości innych państwa świata. Pokazują jednak pewną zmianę paradygmatu – mianowicie odejścia od szybkiego wzrostu ostatnich 30 lat. Aby Chiny wciąż odnosiły sukcesy, konieczne jest, by rząd umiał balansować pomiędzy osiąganiem celów króko- i długoterminowych. W krótkim terminie na przykład może wzmacniać dyscyplinę na rynku finansowych poprzez choćby stymulowanie realokacji kapitału do bardziej produktywnych sektorów gospodarki z tych mniej produktywnych, np. z państwowych firm.

Więcej w China Daily


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test