• Hanna Gronkiewicz - Waltz w EUObserver

Unia powinna więcej inwestować w dużych miastach

01.02.2013
Europa znajduje się w krytycznym momencie, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Kolejny długoterminowy budżet Unii Europejskiej musi kierować wydatki i inwestycje tam, gdzie będą one mieć największe i najbardziej widoczne dla większości obywateli efekty.

Hanna Gronkiewicz - Waltz, prezydent Warszawy. (CC BY DrabikPany)


To byłby prawdziwy krok w kierunku lepszego wydatkowania środków publicznych i zmiany na lepsze w UE w kontekście wychodzenia z kryzysu.

Tworząc 85 procent PKB UE, nasze największe miasta są motorami wzrostu. Jednocześnie, nasze miasta to miejsca, gdzie najmocniej odczuwa się kryzys i gdzie społeczne i polityczne niezadowolenie jest najbardziej zauważalne. Budżet europejski musi brać pod uwagę potencjał miast do odgrywania znacznie większej roli w walce z kryzysem i uczynić priorytetem inwestycje w zurbanizowanej części Europy.

Częściową realizacją tego celu jest propozycja Komisji Europejskiej, by metoda alokacji środków strukturalnych premiowała te rejony. Ta propozycja powinna zostać przyjęta. Nasz kontynentalny model dobrze zarządzanej urbanizacji jest najbardziej stabilną formą rozwoju, bo nasze miasta są naszymi aktywami.

>>cały komentarz

Oprac. SS


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test