• Obserwator Finansowy

Klienci w sieci czyli polska bankowość coraz bardziej cyfrowa

17.04.2019
Liczba klientów bankowości internetowej jest już niemal równa liczbie mieszkańców Polski.


Na koniec 2018 r. zawartych było ponad 38 mln umów umożliwiających korzystanie z konta przez internet. Średnie roczne tempo wzrostu w ostatnich 8 latach wynosiło 11 proc – piszą eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Tylko około połowa bankowych kont internetowych jest aktywnie użytkowana (tj. właściciel loguje się przynajmniej raz w miesiącu). Jeszcze szybciej rośnie w Polsce wykorzystanie bankowości mobilnej oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

Ponad 11,2 mln klientów loguje się do swojego konta z urządzenia mobilnego, a niemal 8 mln robi to za pomocą aplikacji mobilnej. W ostatnich dwóch latach liczba użytkowników aplikacji rosła przeciętnie o 50 proc. rocznie, a całej bankowości mobilnej o 28 proc.

Dynamicznie rosnąca liczba użytkowników bankowości cyfrowej pokazuje otwartość Polaków na nowe technologie. Mimo zrównania się liczby kont z liczbą mieszkańców Polski potencjał dalszego wzrostu tego typu usług jest znaczny – uważają analitycy PIE.

Liczba wszystkich klientów banków wynosi w Polsce ponad 46 mln, z czego 44 mln to klienci detaliczni (według danych PRnews.pl). Wskazują na to również porównania międzynarodowe – w Polsce 57 proc. aktywnych internautów deklaruje korzystanie z bankowości internetowej, przy średniej dla UE na poziomie 64 proc.

Wzrost popularności internetowych kanałów komunikacji z bankami może też być jedną z przyczyn spadku zatrudnienia w tym sektorze oraz ograniczania liczby placówek banków – ocenia PIE. Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju bankowości internetowej i mobilnej, tu również można spodziewać się utrzymania trendu.

Oprac. DR


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test