Contact

Maciej Danielewicz,
editor-in-chief

Ewa Rzeszutek,
deputy editor-in-chief

Anna Maślankowska-Błaszkiewicz,
secretary

Marek Pielach,
journalist

Maciej Jaszczuk,
journalist

 

Obserwator Finansowy
Warszawa 00-919
ul. Świętokrzyska 11/21

tel. +48 22 185 44 77
E-mail: Obserwatorfinansowy@nbp.pl