Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Perspektywy wzrostu gospodarczego w obliczu starzenia się społeczeństw

    Rainer Kotschy, David Bloom
    Gospodarcze konsekwencje starzenia się społeczeństw są przedmiotem coraz większej liczby badań. W niniejszym artykule dowodzimy, że konwencjonalna miara wieku produkcyjnego, która tak samo klasyfikuje starość dla każdego pokolenia, nie uwzględnia postępu w dziedzinie zdolności funkcjonalnej pod względem umieralności, niepełnosprawności, siły i funkcji poznawczych, wynikającego ze zdrowego starzenia się. Przyjęcie „prospektywnej” metody pomiaru struktury wiekowej społeczeństwa opartej na przewidywanej liczbie lat dalszego życia sugeruje, że ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw będą mniej dramatyczne, niż szacunki oparte na samej strukturze kohorty.

Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Można powiedzieć, że nasz kraj tkwi między młotem a kowadłem, czyli między Rosją, której interesy historycznie kolidują z polską racją stanu, a Unią Europejską i dominującymi w niej grupami politycznymi. Ten czynnik oraz agresja Rosji na Ukrainę powodują, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o silną Polskę zostało zdominowane przez kwestie polityczne.
Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na polskie firmy?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Większość polskich przedsiębiorców odczuła skutki wojny w Ukrainie, choć jej wpływ oceniają w zróżnicowany sposób – wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny.
Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na polskie firmy?

Czy Rosja jest jeszcze państwem oligarchicznym? (cz. 2)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji przeciwko Ukrainie zmieniła wiele elementów geopolitycznej układanki, ale również opis politycznego systemu obowiązującego w samej Federacji Rosyjskiej.
Czy Rosja jest jeszcze państwem oligarchicznym? (cz. 2)

Analizy i badania

73 proc. ekonomistów: postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby atakiem na niezależność banku centralnego

73 proc. ekonomistów: postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby atakiem na niezależność banku centralnego

„Nie ulega wątpliwości, że próba postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu ma charakter polityczny i narusza niezależność banku centralnego” – napisał w odpowiedzi na pytania ankiety „Obserwatora Finansowego” jeden z ekonomistów. Opinię co do naruszenia niezależności banku centralnego podziela prawie 73 proc. ankietowanych ekspertów. Zapytaliśmy też o potencjalne skutki takiego posunięcia dla polskiej gospodarki.

więcej analiz i badań

Wywiady

Magdolna Sass: The Meaning of Central Europe and its industry

Kategoria: Macroeconomics
I think ownership matters, so it’s good to have your own companies that are competitive enough because you can become independent more or less from what’s going on in the world and in your most important partner countries and you can have your own strategy – says  Magdolna Sass, Institute of World Economy.
Magdolna Sass: The Meaning of Central Europe and its industry

Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

Kategoria: Macroeconomics
We have had enough capital stock, labour supply is still sufficient, this may be a problem in the future with the declining demographic component. But currently if you want to be competitive, you have to invest in productivity and in innovation – says Birgit Niessner, Oesterreichische Nationalbank.
Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

Christos Pitelis: USA mają innowacyjność, Europa swój model społeczny

Kategoria: Macroeconomics
Europa reaguje właściwie w zakresie polityki antymonopolowej. Mogłaby jednak radzić sobie lepiej z realnym wspieraniem rozwoju europejskich podmiotów na globalnym rynku – mówi Christos Pitelis, profesor Katedry Biznesu Międzynarodowego i Zrównoważonej Konkurencyjności Uniwersytetu w Leeds.
Christos Pitelis: USA mają innowacyjność, Europa swój model społeczny
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Nowe dowody na przestrzenne nierówności płacowe w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej

Nierówności przestrzenne stały się jednym z głównych przedmiotów troski polityków w znacznej części rozwiniętego świata, zmuszającym rządy do podjęcia w ostatnich latach szeregu działań w tym zakresie. W niniejszym artykule przedstawiamy dowody wykazujące, że wbrew obiegowym opiniom nierówności...
VoxEU

Ustawa o redukcji inflacji w USA: jak może wpłynąć na Unię Europejską i jak Unia powinna zareagować

Ustawa o redukcji inflacji (IRA), uchwalona w USA w celu propagowania produkcji czystej energii i jej upowszechniania, weszła w życie na początku 2023 r. Artykuł ocenia wpływ tej ustawy na UE; główny płynący z niego wniosek to niewielki wpływ ustawy, a także jej ograniczone ogólne skutki makroekonomiczne,...

In English

Magdolna Sass: The Meaning of Central Europe and its industry

I think ownership matters, so it’s good to have your own companies that are competitive enough because you can become independent more or less from what’s going on in the world and in your most important partner countries and you can have your own strategy – says  Magdolna Sass, Institute of World Economy.