Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Birgit Niessner: Motorem wzrostu, którego najbardziej potrzebujemy w Europie, jest produktywność.

    Birgit Niessner, Grzegorz Jeż
    Mamy dostateczne zasoby kapitałowe, podaż pracy jest wciąż wystarczająca, ale w przyszłości malejący komponent demograficzny może stanowić problem. Jednak obecnie, jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy inwestować w produktywność i innowacje – mówi Birgit Niessner, ekonomistka z Austriackiego Banku Narodowego.

Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Można powiedzieć, że nasz kraj tkwi między młotem a kowadłem, czyli między Rosją, której interesy historycznie kolidują z polską racją stanu, a Unią Europejską i dominującymi w niej grupami politycznymi. Ten czynnik oraz agresja Rosji na Ukrainę powodują, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o silną Polskę zostało zdominowane przez kwestie polityczne.
Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na polskie firmy?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Większość polskich przedsiębiorców odczuła skutki wojny w Ukrainie, choć jej wpływ oceniają w zróżnicowany sposób – wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny.
Jak wojna w Ukrainie wpłynęła na polskie firmy?

Czy Rosja jest jeszcze państwem oligarchicznym? (cz. 2)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji przeciwko Ukrainie zmieniła wiele elementów geopolitycznej układanki, ale również opis politycznego systemu obowiązującego w samej Federacji Rosyjskiej.
Czy Rosja jest jeszcze państwem oligarchicznym? (cz. 2)

Analizy i badania

73 proc. ekonomistów: postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby atakiem na niezależność banku centralnego

73 proc. ekonomistów: postawienie Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby atakiem na niezależność banku centralnego

„Nie ulega wątpliwości, że próba postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu ma charakter polityczny i narusza niezależność banku centralnego” – napisał w odpowiedzi na pytania ankiety „Obserwatora Finansowego” jeden z ekonomistów. Opinię co do naruszenia niezależności banku centralnego podziela prawie 73 proc. ankietowanych ekspertów. Zapytaliśmy też o potencjalne skutki takiego posunięcia dla polskiej gospodarki.

więcej analiz i badań

Wywiady

Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

Kategoria: Macroeconomics
We have had enough capital stock, labour supply is still sufficient, this may be a problem in the future with the declining demographic component. But currently if you want to be competitive, you have to invest in productivity and in innovation – says Birgit Niessner, Oesterreichische Nationalbank.
Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

Christos Pitelis: The US has its innovation, Europe its social model

Kategoria: Business
Europe is responding appropriately in terms of antitrust policy. However, it could do better with real support for the development of European players in the global market, says Christos Pitelis, Professor of International Business and Sustainable Competitiveness at the University of Leeds.
Christos Pitelis: The US has its innovation, Europe its social model

Jan Frait: Gdy nikt nie widzi ryzyka bywa ono największe

Kategoria: Business
Byłbym ostrożny w ogłaszaniu zwycięstwa nad inflacją i jednocześnie świetlanych perspektyw gospodarczych. Istnieje naprawdę duże opóźnienie między działaniami w zakresie polityki pienieżnej a ich skutkami – mówi Jan Frait, zastępca prezesa Narodowego Banku Czeskiego.
Jan Frait: Gdy nikt nie widzi ryzyka bywa ono największe

Jan Frait: When no one sees the risks they are greatest

Kategoria: Macroeconomics
I would be cautious in declaring victory over inflation and at the same time a bright economic outlook. There is a really long delay between monetary policy measures and their effects, says Jan Frait, Deputy Governor of the Czech National Bank.
Jan Frait: When no one sees the risks they are greatest
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Nowe dowody na przestrzenne nierówności płacowe w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej

Nierówności przestrzenne stały się jednym z głównych przedmiotów troski polityków w znacznej części rozwiniętego świata, zmuszającym rządy do podjęcia w ostatnich latach szeregu działań w tym zakresie. W niniejszym artykule przedstawiamy dowody wykazujące, że wbrew obiegowym opiniom nierówności...
VoxEU

Ustawa o redukcji inflacji w USA: jak może wpłynąć na Unię Europejską i jak Unia powinna zareagować

Ustawa o redukcji inflacji (IRA), uchwalona w USA w celu propagowania produkcji czystej energii i jej upowszechniania, weszła w życie na początku 2023 r. Artykuł ocenia wpływ tej ustawy na UE; główny płynący z niego wniosek to niewielki wpływ ustawy, a także jej ograniczone ogólne skutki makroekonomiczne,...

In English

Birgit Niessner: Productivity is the driver of growth which we need most in Europe

We have had enough capital stock, labour supply is still sufficient, this may be a problem in the future with the declining demographic component. But currently if you want to be competitive, you have to invest in productivity and in innovation – says Birgit Niessner, Oesterreichische Nationalbank.