Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Fundamentalna rola banków centralnych w czasach kryzysów

    Grzegorz Jeż, Cezary Kochalski
    Konsekwentnie realizujemy programy rozwojowe i uważnie obserwujemy to, co się dzieje w naszym kraju i jego otoczeniu. Jeżeli na horyzoncie pojawi się sytuacja kryzysowa, podejmujmy odpowiednie decyzje. To jest prosta recepta, którą ekonomista może podać – mówi prof. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Ukraina derusyfikuje swoją gospodarkę

Kategoria: Trendy gospodarcze
O konieczności rozwiązania problemu z potężnymi rosyjskimi wpływami w ukraińskiej gospodarce nad Dnieprem mówiono od dawna, jednak robiono w tym zakresie niewiele. Po wybuchu wojny w Kijowie wzięto się za derusyfikację nie tylko szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturalnej, ale i obszaru gospodarczego, a proces z miesiąca na miesiąc nabiera rozpędu.
Ukraina derusyfikuje swoją gospodarkę

Jak kryzys energetyczny wpływa na gospodarki światowe

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ostatnie wydarzenia dobitnie pokazują, że utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego jest istotnym wyzwaniem zarówno dla UE, jak i krajów członkowskich NATO. Pozostaje ono kluczowym czynnikiem strategicznym dla administracji rządowej, sektora wojskowego i prywatnego.
Jak kryzys energetyczny wpływa na gospodarki światowe

Analizy i badania

Czy dyskusja o marnowaniu energii elektrycznej ma sens?

Czy dyskusja o marnowaniu energii elektrycznej ma sens?

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej może wiązać się ze zmianą niektórych nawyków, ale nie musi prowadzić do obniżenia standardu życia i rezygnacji z codziennego parzenia kawy.

Sherlock Holmes na tropie inflacji

Kategoria: Polityka pieniężna
Czy jesteśmy dziś bliscy wskazania prawdziwego winnego kryzysu inflacyjnego z lat 2021-2022? I dlaczego tak łatwo wyrządzić tu masę krzywd, przypisując odpowiedzialność zbyt pochopnie i niesprawiedliwie?
Sherlock Holmes na tropie inflacji
więcej analiz i badań

Wywiady

Mamy powody do umiarkowanego optymizmu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki właściwej polityce gospodarczej i działaniom adaptacyjnym na przestrzeni kończącej się właśnie zimy nie zrealizował się pesymistyczny scenariusz związany z kryzysem na rynku nośników energii - mówi dr Piotr Boguszewski z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.
Mamy powody do umiarkowanego optymizmu

Podcast: Dobra polityka mieszkaniowa jest fundamentem

Kategoria: Trendy gospodarcze
Mieszkanie nie jest zwykłym towarem. Na pewno nie jest tak, że możemy sobie te same zasady, które kształtują ceny prostych towarów np. mleka czy chleba przekładać na rynek mieszkaniowy. Tu mamy zupełnie innego rodzaju mechanizmy, a potrzeba mieszkaniowa jest potrzebą egzystencjalną – mówi dr Krzysztof Mazur, ekspert, polityk, politolog zajmujący się politykami mieszkaniowymi, były wiceminister rozwoju.
Podcast: Dobra polityka mieszkaniowa jest fundamentem

Przyszłość energetyki umiarkowanie optymistyczna

Kategoria: Trendy gospodarcze
O dywersyfikacji dostaw energii w Polsce, nowych jej źródłach dostępnych w bliskiej i dalszej perspektywie – mówi Mariusz Marszałkowski, ekspert ds. energetyki, redaktor portalu BiznesAlert.pl.
Przyszłość energetyki umiarkowanie optymistyczna

Potrzebna jest globalna strategia żywnościowa

Kategoria: Trendy gospodarcze
Najnowsze inwestycje pokazują, że los krajów, w których brakuje żywności, można odmienić. Jednak Europa, zamiast je wspierać i stabilizować produkcję światowej żywności, skupia się na samoograniczaniu – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Potrzebna jest globalna strategia żywnościowa
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Europejskie firmy pod gradem ciosów

Wojna w Ukrainie doprowadziła do znacznego spadku eksportu krajów UE do Rosji i Ukrainy oraz wzrostu cen energii i surowców, co odbija się na zyskach firm. W artykule rozpatrujemy kwestię odporności (resilience) firm na wstrząsy, a także zagrożeń dla ich przyszłej działalności inwestycyjnej.
VoxEU

Wpływ nowych technologii na pracowników, zawody i kwalifikacje

Spadek udziału zawodów rutynowych w ogólnej liczbie zatrudnionych przypisuje się zwykle zmianom technologicznym i organizacyjnym. W artykule autorzy wykorzystują dane z poziomu firm w celu zrozumienia tego rodzaju zmian zachodzących w Niemczech. Stwierdzają, że zmiany technologiczne i organizacyjne...

In English

Our monetary strategy has served us well for many years, providing anchor to the overall macroeconomic stability

The proper diagnostic on the inflationary nature is a key in adequate calibration of the policy response – thinks Anita Angelovska-Bezohska, Governor of the National Bank of the Republic of North Macedonia.