Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

    Wojciech Mroczek
    Pandemia osłabiła światowy handel usługami, chociaż skala obniżenia obrotów w ramach poszczególnych kategorii usług była bardzo zróżnicowana. Przy załamaniu usług turystycznych kontynuowany był wzrost handlu w zakresie usług informatycznych.
Pomiń ramkę z podcastem

Przez rozszerzenie UE na wschód rodzi się mniej Niemców

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niemieccy robotnicy rzadziej decydują się na dzieci, jeżeli ich branża ma silną konkurencję z Europy Środkowo-Wschodniej; straszenie władz firm więzieniem podwyższa wpłaty podatków od przedsiębiorstw, a pirackie kopie filmów mogą zwiększać wpływy twórców. To niektóre z wniosków z nowych badań naukowych.
Przez rozszerzenie UE na wschód rodzi się mniej Niemców

Analizy i badania

Kryzys walutowy przewartościowuje turecką gospodarkę

Kryzys walutowy przewartościowuje turecką gospodarkę

Po zaledwie trzech latach przerwy Turcja ponownie zmaga się z lawinowym spadkiem wartości własnej waluty. W odróżnieniu od poprzedniej fali kryzysu, tym razem zdaje się nieszczególnie sprzeciwiać zapoczątkowanym trendom.

Brexit spowodował przesunięcia strumieni handlu

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Umowa o handlu i współpracy zawarta między UE i Wielką Brytanią pozwoliła uniknąć chaosu we wzajemnym handlu towarami, ale nie uchroniła przed reorientacją strumieni handlu. Po brexicie wyraźnie zmniejszył się deficyt w brytyjsko-unijnym handlu.
Brexit spowodował przesunięcia strumieni handlu

Londyńskie City krwawi po brexicie

Kategoria: Usługi finansowe
Pozbawiony dostępu do jednolitego rynku Londyn pozostał wprawdzie centrum finansowym Europy, ale wskutek drastycznego spadku eksportu usług finansowych do Unii Europejskiej nie ma śladu po potędze sprzed brexitu.
Londyńskie City krwawi po brexicie
więcej analiz i badań

Wywiady

Nieracjonalność inwestorów pogłębia kryzysy gospodarcze

Kategoria: Sektor niefinansowy
Inklinacje behawioralne menedżerów, które często prowadzą do błędów w zarządzaniu na poziomie mikroekonomicznym, mogą się kumulować i prowadzić co najmniej do nieefektywności, jeśli nie do poważnych zakłóceń w gospodarce w skali makro – uważa profesor Adam Szyszka z Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
Nieracjonalność inwestorów pogłębia kryzysy gospodarcze

Po wyborach w Czechach nie będzie rewolucji gospodarczej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Można pokazać mnóstwo pozytywnych przykładów polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, w której drzemie olbrzymi potencjał – przekonuje Pavel Sobíšek, główny ekonomista UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
Po wyborach w Czechach nie będzie rewolucji gospodarczej

Polskie drogi nie wiodą do Doliny Krzemowej

Kategoria: Innowacje w biznesie
O tym, jak dążenie do bycia kolejną „Doliną Krzemową” może sprowadzić nas na manowce i dlaczego warto dokładniej zastanowić się, czym są innowacje opowiada Profesor Dan Breznitz z Uniwersytetu w Toronto.
Polskie drogi nie wiodą do Doliny Krzemowej
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Luki popytowe i produkt potencjalny UE w świetle kryzysu COVID-19

Działania strategiczne złagodziły wpływ kryzysu COVID-19 na pracowników i przedsiębiorstwa. W kontekście ożywienia gospodarczego przewiduje się, że spadek produktu potencjalnego UE będzie ograniczony i przejściowy. Jednak skutki pandemii mogą ujawnić się dopiero w nadchodzących latach.
VoxEU

Dług gospodarek rozwijających się po pandemii

Z uwagi na niepewne perspektywy wzrostu i inflacji część gospodarek rozwijających się może stanąć wobec konieczności zawieszenia spłat długu. Światowa społeczność może temu zaradzić poprzez skoordynowaną akcję szybkiego i skutecznego umarzania długów i ich restrukturyzacji.

In English

Long-term impacts of COVID-19 vs. financial system stability

Some economic consequences of the COVID-19 pandemic may also be experienced long after it has ended. What long-term effects of COVID-19 could pose risks to the stability of the financial system in the future?