Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Karty płatnicze, ich dotychczasowa rola i perspektywy na przyszłość

    Magdalena Rabong
    Dynamiczne zmiany w zakresie usług płatniczych w Polsce pokazały, że sektor ten należy obecnie do jednych z najbardziej konkurencyjnych w Europie.

Niekwestionowana królowa rosyjskich surowców

Kategoria: Sektor niefinansowy
Ropa naftowa, bez wątpienia, jest królową rosyjskich surowców. Niestety jaki kraj, taka królowa – zasiarczona, droga, upolityczniona i jeszcze nie wiadomo, na jak długo wystarczy. Z całą pewnością jest kluczowym narzędziem dalszego finansowania wojny przeciwko Ukrainie.
Niekwestionowana królowa rosyjskich surowców

Rosja w sankcyjnych okowach

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosja, w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia agresji przeciwko Ukrainie, stała się rekordzistką pod względem liczby nałożonych na nią sankcji.
Rosja w sankcyjnych okowach

Analizy i badania

Farmy wiatrowe na Bałtyku nadzieją polskiej energetyki

Farmy wiatrowe na Bałtyku nadzieją polskiej energetyki

Polska energetyka wiąże duże nadzieje z rozwojem farm wiatrowych na Bałtyku, czyli z sektorem offshore wind. Pierwsza morska farma wiatrowa w krajach bałtyckich została zbudowana w Danii już w 1991 r., natomiast Polska do dziś nie ma takich elektrowni.

Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich

Kategoria: Instytucje finansowe
Banki operujące w państwach skandynawskich charakteryzują się obecnie dobrą kondycją finansową. Są przede wszystkim silne kapitałowo i mają nadwyżki płynności.
Dobre wyniki finansowe banków skandynawskich
więcej analiz i badań

Wywiady

Era cyfrowa już trwa

Kategoria: Trendy gospodarcze
Era cyfrowa już się rozpoczęła i kształtuje już naszą rzeczywistość – mówi prof. Jakub Growiec -  aczkolwiek nie oznacza to zaniku naszych tradycyjnych problemów. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o rozwoju technologii cyfrowych, zarządzaniu danymi, automatyzacji oraz sztucznej inteligencji.
Era cyfrowa już trwa

Kryzys finansowy pokazał, że jesteśmy nieracjonalni

Kategoria: Trendy gospodarcze
W przypadku odejścia od modelu z racjonalnymi oczekiwaniami jesteśmy w stanie lepiej modelować zachowania kursu walutowego, dlatego w modelowaniu warto brać pod uwagę dokonania psychologii i ekonomii behawioralnej – mówi prof. Michał Brzoza-Brzezina.
Kryzys finansowy pokazał, że jesteśmy nieracjonalni

Bez innowacji czeka nas stagnacja

Kategoria: Trendy gospodarcze
Fale innowacji utrzymują kapitalizm w rozwoju. Bez innowacji możemy tylko intensyfikować to co robimy, ale nie możemy zwiększać produktywności – mówi prof. Tomasz Mickiewicz z Uniwersytetu Aston w Wielkiej Brytanii.
Bez innowacji czeka nas stagnacja

Trzeba znaleźć złoty środek między inflacją a groźbą recesji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Podwyższanie stóp procentowych bardzo silne po to aby osiągnąć cel inflacyjny, ale jednocześnie doprowadzenie do recesji to byłaby groźna sztuka dla sztuki – mówi prof. Elżbieta Mączyńska, honorowy prezes PTE. – Jeśli recesji nie uda się uniknąć, niech przynajmniej nie będzie głęboka – dodaje.
Trzeba znaleźć złoty środek między inflacją a groźbą recesji
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Rynek pracy w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej przyjazny dla starszych pracowników

Promowanie miejsc pracy bardziej przyjaznych osobom starszym może zwiększyć ich zatrudnienie. Autorzy artykułu przedstawiają indeks „przyjazności” dla osób starszych stanowisk pracy w Stanach Zjednoczonych.
VoxEU

Czy spadek stóp procentowych po globalnym kryzysie finansowym miał charakter sekularny?

Autorzy analizują długookresowe trendy w zakresie długoterminowych realnych stóp procentowych, wykorzystując dane obejmujące siedem wieków. Znajdują dowody na to, że realne stopy procentowe są trendostacjonarne (trend-stationary), ze stopniowym trendem spadkowym począwszy od XIV wieku. To ustalenie ma...

In English

Our policy should care about everyone

If we do want to canalize and bring inflation down maybe that means we have to have bigger sacrifice in our output and it is a hard decision – says Xing Guo, Bank of Canada.