Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Strefa euro wykazuje w obecnym kryzysie energetycznym całkiem dużą odporność

    Ewa Rzeszutek
    Głęboka i długotrwała recesja w strefie euro, której towarzyszyłby istotny wzrost bezrobocia nie jest obecnie scenariuszem bazowym na kolejne kwartały – uważa dr Piotr Żuk, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.

Rosja: ludzi mamy pod dostatkiem

Kategoria: Społeczeństwo
Jednym ze skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę będzie degradacja rosyjskiej gospodarki, nie tylko w wyniku zastosowania sankcji przez kraje zachodnie, ale z przyczyn wewnętrznych – prowadzenia wyniszczającej polityki demograficznej. Obecne władze Federacji Rosyjskiej w sposób ekstensywny, podobnie jak w okresie ZSRR, zarządzają nie tylko surowcami, ale również własnym społeczeństwem.
Rosja: ludzi mamy pod dostatkiem

Niekwestionowana królowa rosyjskich surowców

Kategoria: Sektor niefinansowy
Ropa naftowa, bez wątpienia, jest królową rosyjskich surowców. Niestety jaki kraj, taka królowa – zasiarczona, droga, upolityczniona i jeszcze nie wiadomo, na jak długo wystarczy. Z całą pewnością jest kluczowym narzędziem dalszego finansowania wojny przeciwko Ukrainie.
Niekwestionowana królowa rosyjskich surowców

Analizy i badania

Zmiany klimatyczne zaostrzają globalny problem niedoboru wody

Zmiany klimatyczne zaostrzają globalny problem niedoboru wody

Niedostatek wody to jedna z największych bolączek nadchodzącego stulecia. Przy tym tempie zwiększania się liczby mieszkańców Ziemi problem ten będzie przybierał na sile. I to, że prawdopodobnie nie dotknie on Europejczyków bezpośrednio, nie oznacza, że nie odczujemy skutków kryzysu dostępu do wody.

Jeden kryzys – kilka twarzy

Kategoria: Trendy gospodarcze
„Pierwszy polikryzys XXI w.” – tak amerykański ekonomista Adam Tooze nazwał to, co od paru miesięcy dzieje się w światowej gospodarce. Wydaje się, że trafił w sedno.
Jeden kryzys – kilka twarzy

Liczby przemawiają za transformacją energetyczną

Kategoria: Sektor niefinansowy
Obecny kryzys energetyczny pokazał jak bardzo jesteśmy wrażliwi na wahania cen i problemy z dostawami surowców kopalnych. Szybsze wdrażanie źródeł i technologii niskoemisyjnych mogłoby łagodzić skutki kryzysu na rynku surowców i bardziej chronić odbiorców przed wysokimi cenami.
Liczby przemawiają za transformacją energetyczną
więcej analiz i badań

Wywiady

Jesteśmy w trakcie przesilenia cywilizacyjnego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obecnie jeden kryzys pogania drugi, ale równocześnie jeden nakręca drugi. Błędem, jednym z wielu, jaki popełnialiśmy było utożsamianie wzrostu gospodarczego, czyli wzrostu PKB z rozwojem. Może być bowiem dziki wzrost gospodarczy, który nie służy ani ludziom, ani klimatowi, tylko samemu biznesowi. Gospodarka nie jest celem samym w sobie. Gospodarka jest po to, żeby poprawiała się jakość życia ludzi – mówi dla „Obserwatora Finansowego” prof. Elżbieta Mączyńska, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Jesteśmy w trakcie przesilenia cywilizacyjnego

Reminiscencje po konkursie im. Władysława Grabskiego

Kategoria: Trendy gospodarcze
XX edycja konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych już za nami. W jubileuszowej edycji konkursu NBP nagrodzono dziewięciu dziennikarzy oraz jedną redakcję.  Zachęcamy do wysłuchania rozmów z wybranymi laureatami w poszczególnych kategoriach.
Reminiscencje po konkursie im. Władysława Grabskiego

Własna waluta i niezależność banku centralnego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Bank centralny, własna waluta są kluczowymi i nieodłącznymi czynnikami kształtującymi silny, właściwy model gospodarki – mówi prof. Zbigniew Krysiak
Własna waluta i niezależność banku centralnego
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Jak zorganizować pomoc

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała ogromnych środków finansowych. Trzeba będzie pozyskiwać fundusze z wielu źródeł, a darczyńcy będą oczekiwali stosowania mechanizmów zapewniających właściwe wydatkowanie tak wielkich kwot. Artykuł przedstawia propozycje organizacji całego procesu, w tym ustanowienia...
VoxEU

Odbudowa gospodarki po wojnie

Wojna na Ukrainie wywołała szeroką debatę na temat  sposobu, w jaki należy wspierać odbudowę kraju i jego gospodarki. Ten pierwszy z serii pięciu felietonów przedstawia wnioski, jakie możemy wyciągnąć z poprzednich epizodów powojennej odbudowy gospodarek.

In English

Our policy should care about everyone

If we do want to canalize and bring inflation down maybe that means we have to have bigger sacrifice in our output and it is a hard decision – says Xing Guo, Bank of Canada.