Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Nierówności przyczyną, a nie skutkiem niskich stóp procentowych

    Nikodem Szewczyk
    Miesiąc temu w Jackson Hole przemawiał szef Fed Jerome Powell, jednak jego wystąpienie do najciekawszych nie należało. Bardziej interesujące są prezentacje badań zaprezentowanych podczas tego sympozjum, np. dotyczących zależności między nierównościami a stopami procentowymi.
Pomiń ramkę z podcastem

Megamiasta z megakomunikacją

Kategoria: Trendy gospodarcze
Singapur, Moskwa i Pekin mają wśród największych i najbogatszych miast na świecie najlepszą, najwygodniejszą i najbezpieczniejszą komunikację publiczną. Wzorują się na nich mniejsze miasta. Pandemia spowodowała spadek liczby pasażerów, ale zwiększyła znaczenie dobrego transportu zbiorowego.
Megamiasta z megakomunikacją

Kosztowne oblicza miejskiej i wiejskiej suszy

Kategoria: Społeczeństwo
Jeśli nie uda się powstrzymać globalnego ocieplenia, będące jego konsekwencją susze spowodują wzrost migracji sięgającej 700 mln osób. Brak wody dotyka nie tylko regiony wiejskie. Coraz częściej zaczyna ograniczać także możliwości rozwoju miast.
Kosztowne oblicza miejskiej i wiejskiej suszy

Analizy i badania

Eksperyment monetarny Salwadoru

Eksperyment monetarny Salwadoru

Na początku września Salwador stał się pierwszym krajem na świecie, który przyjął bitcoina jako prawny środek płatniczy. Ten odważny eksperyment monetarny zapoczątkowany 7 września jest uważnie obserwowany zarówno przez banki centralne, jak i zwolenników innowacji cyfrowych w systemie finansowym.

Chiny dokręcają śrubę high-techom

Kategoria: Sektor niefinansowy
W ciągu ostatniego roku chińskie organy regulacyjne ujarzmiły rozhulany sektor technologiczny na kilku frontach: od przeciwdziałania praktykom tłumiącym konkurencję, przez ochronę prywatności danych, po faktyczny zakaz ich transferu za granicę.
Chiny dokręcają śrubę high-techom

Gazpromu lekcja dla Europy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gazprom ogranicza dostawy gazu na rynek europejski, uzyskując – zdaniem  rosyjskich ekspertów, dzięki wzrostowi cen – rekompensatę finansową za straty wynikające z restrykcji związanych z budową NS2. Kontekst tych działań jest jednak znacznie szerszy.
Gazpromu lekcja dla Europy
więcej analiz i badań

Wywiady

Złożoność cywilizacji to symptom rozwoju

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wzrost gospodarczy opiera się na długofalowych trendach technologicznych. Obserwując je, możemy prognozować na 20-30 lat do przodu. Dziś dla wzrostu kluczowa jest automatyzacja i cyfryzacja gospodarki. Krótkotrwałe zdarzenia, które pojawiają się i znikają, np. kryzysy gospodarcze, nie zmieniają wielkich trendów.
Złożoność cywilizacji to symptom rozwoju

Nadwyżka przychodów nad kosztami w firmach jeszcze potrwa

Kategoria: Sektor niefinansowy
Dwa-trzy lata powinny utrzymywać się efekty mnożnikowe działań stymulujących, podjętych w nietypowej recesji pandemicznej. To będzie stymulować popyt i przychody firm. Z czasem jednak wzrosną im koszty - uważa dr Piotr Boguszewski, odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Nadwyżka przychodów nad kosztami w firmach jeszcze potrwa

Za darmową rozrywkę płacimy produktywnością

Kategoria: Trendy gospodarcze
Technologie rozrywkowe, które zajmują coraz więcej czasu i uwagi ludzi, mogą wyjaśniać istotną część wyhamowania tempa wzrostu produktywności w gospodarkach rozwiniętych w ostatnich dekadach – uważa Łukasz Rachel, ekonomista z Banku Anglii i LSE.
Za darmową rozrywkę płacimy produktywnością

Niemcy chcą eksportować swoje zielone ambicje i zielone technologie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niemcy planują przyspieszenie w realizacji polityki klimatycznej. Tamtejszy przemysł transformacji się jednak nie obawia, czeka tylko na regulacyjne impulsy. Niemcy będą teraz przekonywać świat do swoich zielonych ambicji – mówi Michal Kędzierski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.
Niemcy chcą eksportować swoje zielone ambicje i zielone technologie
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Recesja COVID-19 w strefie euro z perspektywy modelu

Recesja związana z COVID-19 znacznie różni się od minionych kryzysów, które miały miejsce w najnowszej historii. Artykuł podsumowuje włączenie kluczowych ekonomicznych skutków pandemii do przygotowanego przez Komisję Europejską estymowanego modelu równowagi ogólnej (DSGE).
VoxEU

Datowanie cykli koniunkturalnych we Francji

Francuski Komitet ds. Datowania Cyklu Koniunkturalnego określił, że szczyt cyklu koniunkturalnego przed recesją związaną z obecną pandemią COVID-19 przypadł we Francji na ostatni kwartał 2019 roku, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby określić datę wyjścia z tej recesji, która jest bezprecedensowa pod...

In English

British monetary policy since the financial crisis

Inflation in Britain has remained well under control since the financial crisis. Monetary and government debt management policies have become much more closely connected, and it will be important to loosen the connection while containing post-pandemic inflation pressures.