Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Co czwarty człowiek na świecie żyje w niestabilności

    Marek Pielach
    Aż 1,9 mld ludzi jest narażonych na zaburzenia związane nie tylko z inwazją Rosji na Ukrainę, ale i zmianami klimatu, kryzysem żywnościowym i COVID-19. Głównie dotyczy to państw afrykańskich, ale i Afganistanu czy Sri Lanki.

Wojenne paradoksy zglobalizowanej gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wojna w Ukrainie ma także zaskakujące oblicze gospodarcze, przynosząc ze sobą rozwiązania i pomysły, o jakich w czasach klasycznych wojen sprzed ery globalizacji nikt by nawet nie pomyślał.
Wojenne paradoksy zglobalizowanej gospodarki

Zakazy konkurencji obniżają mobilność na rynku pracy

Kategoria: Społeczeństwo

Zakazy konkurencji często prowadzą do ograniczania mobilności pracowników, przeniesienie gry w szachy do internetu w czasie pandemii obniżyło istotnie jej poziom. To tylko niektóre z wniosków z najciekawszych badań naukowych.

Zakazy konkurencji obniżają mobilność na rynku pracy

Analizy i badania

Nadążyć za klientem, a najlepiej być krok przed nim

Nadążyć za klientem, a najlepiej być krok przed nim

Najpierw pandemia, potem kłopoty na rynku pracy i uszczelnienie przepisów o zakazie działania w niedzielę, a teraz inflacja - to wszystko sprawiło, że handel musi podlegać nieustannym przemianom.

Fed stoi w obliczu kolejnych wyzwań i dylematów

Kategoria: Polityka pieniężna
W ubiegłym tygodniu Fed podniósł trzeci raz z rzędu stopy o 75 punktów bazowych, wyśrubowując je do przedziału od 3 do 3,25 proc. Zważywszy, że jeszcze na początku tego roku wynosiły one nieco ponad zero procent, to można mówić o dużej determinacji Fed do obniżenia inflacji.
Fed stoi w obliczu kolejnych wyzwań i dylematów

Chorwacka droga do euro: test nowej konfiguracji systemu ERM2

Kategoria: Trendy gospodarcze
Żart o Bałkanach, które produkują więcej historii, niż są w stanie pochłonąć, pamiętnie choć błędnie przypisywany Churchillowi, jest dość trafnym opisem chorwackiej historii pod koniec XX wieku. Jednak na przełomie wieków Chorwacja zdołała wyzwolić się od „klątwy Churchilla” w dążeniu do stania się „nudnym” krajem o znikomym wpływie na sprawy globalne.
Chorwacka droga do euro: test nowej konfiguracji systemu ERM2
więcej analiz i badań

Wywiady

Rozmowa Rafała Wosia z Ernestem Pytlarczykiem

Kategoria: Polityka pieniężna
O inflacji, płacach, strefie euro i surowcach… - zachęcamy do obejrzenia rozmowy Rafała Wosia z Ernestem Pytlarczykiem, głównym ekonomistą Banku Pekao S.A.
Rozmowa Rafała Wosia z Ernestem Pytlarczykiem

Utrzymujemy finansową obronę kraju

Kategoria: Instytucje finansowe
Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę Narodowy Bank Ukrainy zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie systemu finansowego, wspierając gospodarkę w skrajnie trudnych warunkach. Utrzymujemy finansową obronę kraju. To jest to, co nas napędza i sprawia, że kontynuujemy naszą misję – powiedział w wywiadzie dla „Obserwatora Finansowego” Kyryło Szewczenko, prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU).
Utrzymujemy finansową obronę kraju

Polityka fiskalna i gospodarcza na zakręcie

Kategoria: Instytucje finansowe
Inicjatywa Trójmorza przyczyni się do wzmocnienia Unii Europejskiej. Jej główne założenia – rozwój infrastruktury, cyfryzacja i transformacja energetyczna – dobrze się wpisują w cele ogólnoeuropejskie. A ściślejsza współpraca będzie tylko sprzyjać dalszej konwergencji dochodów w tej części świata – uważa Kenji Okamura, zastępca dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Polityka fiskalna i gospodarcza na zakręcie

Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny

Kategoria: Sektor niefinansowy
Przedsiębiorstwa oceniały niepewność przyszłej sytuacji ekonomicznej w czerwcu 2022 r. jako niższą niż w marcu tego roku. Efekt pierwszego szoku minął, niemniej poziomom niepewności wciąż daleko do normalizacji – mówi dr Piotr Boguszewski odpowiedzialny w NBP za szybki monitoring przedsiębiorstw.
Firmy deklarują mniejszą niepewność niż na początku wojny
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Zindywidualizowane ustalanie cen a strategie dystrybucji

Dostępność danych o konsumentach skłania coraz więcej firm do stosowania bardziej zindywidualizowanych strategii ustalania cen. Budzi to pewne obawy na gruncie polityki konkurencji: nie jest bowiem wykluczone, że umożliwia firmom przejmowanie większej części nadwyżki konsumenta.
VoxEU

Słowa ważą więcej niż liczby: komunikacja banku centralnego w okresach wysokiej inflacji

W 2022 r. inflacja cen konsumenta osiągnęła rekordowe wartości. W związku z tym oczekiwania inflacyjne wielu gospodarstw domowych strefy euro wzrosły, co podnosi  ryzyko bardziej uporczywej inflacji w przyszłości. Wykorzystując badanie Bundesbank Online Panel Households, nasz artykuł przedstawia dowody na to,...

In English

Croatian road to the euro: Test driving the new ERM II setup

A quip on Balkans producing more history than it can consume, famously but incorrectly attributed to Churchill, is a good description of the Croatian history towards the end of the 20th century. However, at the turn of the century, Croatia managed to escape „Churchill’s curse” in a quest to become a „boring” country with a negligible footprint on global affairs.