Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Na wzrost inflacji musimy reagować ostrożnie i elastycznie

    Obserwator Finansowy
    Nasze działania są próbą ograniczenia wystąpienia efektów wtórnych, aby – gdy negatywne szoki podażowe znikną – inflacja również spadła szybko – mówi Mārtiņš Kazāks prezes Banku Łotwy i członek Rady Prezesów EBC. – Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen i uczynimy wszystko, co konieczne, by ten cel osiągnąć – przypomniał Mārtiņš Kazāks w wywiadzie dla „Obserwatora […]

Do stagflacji potrzebna nie tylko inflacja

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Bank Światowy postraszył na początku czerwca, że globalnej gospodarce, która nie doszła jeszcze do siebie po pandemii, a od lutego odczuwa skutki napaści Rosji na Ukrainę, grozi stagflacja. To straszne słowo oznacza wysoką inflację w stygnącej gospodarce. Na razie największym ryzykiem wydaje się sama inflacja.
Do stagflacji potrzebna nie tylko inflacja

Gospodarka Rosji wobec sankcji

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Spowolnienie inflacji i wysoka niepewność w zakresie perspektyw wzrostu rosyjskiej gospodarki wpłynęły na istotne poluzowanie polityki Banku Rosji.
Gospodarka Rosji wobec sankcji

Analizy i badania

Złotego nie warto zastępować wspólną walutą euro

Złotego nie warto zastępować wspólną walutą euro

Kombinacja wysokiej inflacji i zwiększonego poczucia niepewności (także związanego z wojną w Ukrainie) spowodowała renesans zainteresowania tematyką przystąpienia Polski do strefy euro.

Trudny rok dla startupów

Kategoria: Trendy gospodarcze
Światowy rynek finansowania startupów wszedł w fazę znaczącego spowolnienia. Tendencja ta objęła w ostatnich miesiącach także region Europy Środkowej i Wschodniej.
Trudny rok dla startupów

Czy spirala płacowo-cenowa, czy cenowo-marżowa?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inflację w Polsce napędzają rosnące ceny energii, paliw i żywności oraz oczekiwania finansowe pracowników i przedsiębiorców.
Czy spirala płacowo-cenowa, czy cenowo-marżowa?
więcej analiz i badań

Wywiady

Wyczerpał się dotychczasowy model współpracy międzynarodowej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czeka nas „mała rewolucja”. Będziemy kłaść większy nacisk na strategiczną odporność – suwerenność energetyczną oraz dostęp do nowoczesnych technologii jak mikroprocesory i przemysł kosmiczny – mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Wyczerpał się dotychczasowy model współpracy międzynarodowej
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Identyfikacja wstrząsów w obszarze polityki pieniężnej

Z powodu gwałtownego wzrostu inflacji banki centralne ponownie znalazły się w centrum uwagi debaty publicznej Autorzy proponują nowatorską metodę identyfikowania egzogenicznych zmian w polityce pieniężnej na podstawie doświadczeń Fed.
VoxEU

Konsekwencje makroekonomiczne embarga na rosyjski gaz

Większość uczestników badania ocenia, że embargo na rosyjski gaz obniżyłoby wzrost gospodarki UE w przedziale od jednego do trzech punktów procentowych, nawet bez kompensacyjnych działań fiskalnych lub monetarnych.

In English

Na wzrost inflacji musimy reagować ostrożnie i elastycznie

Nasze działania są próbą ograniczenia wystąpienia efektów wtórnych, aby – gdy negatywne szoki podażowe znikną – inflacja również spadła szybko – mówi Mārtiņš Kazāks prezes Banku Łotwy i członek Rady Prezesów EBC. – Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen i uczynimy wszystko, co konieczne, by ten cel osiągnąć – przypomniał Mārtiņš Kazāks w wywiadzie dla „Obserwatora […]