Strona główna Obserwatora Finansowego

Wybrane artykuły

  • Ukraina – Nie można dopuścić, aby zatriumfowało zło, którego jesteśmy świadkami

    Gordon Brown
    Żaden kraj nie uczynił więcej niż Polska, by pomóc narodowi ukraińskiemu, a zwłaszcza ludziom zmuszonym do opuszczenia swoich domów z powodu niesprowokowanej napaści prezydenta Putina.

Pandemia przyspiesza cyfrowe płatności

Kategoria: Usługi finansowe
Pandemia zwiększyła o 40 proc. liczbę osób w krajach rozwijających się opłacających zakupy przy użyciu karty, telefonu lub przelewu z konta. O ponad jedną trzecią wzrosła liczba osób dokonujących w ten sam sposób stałych opłat. W Polsce od wybuchu pandemii czyni tak o ponad dwa miliony więcej osób.
Pandemia przyspiesza cyfrowe płatności

Szybko otwierają się bankowe okna na świat

Kategoria: Usługi finansowe
Z 2,5 do 1,4 mld zmalała w świecie w ostatniej dekadzie liczba osób dorosłych i prawie dorosłych, które nie mają własnego konta w banku czy innej instytucji finansowej. Świat szybciej radzi sobie z niedostatkiem „ubankowienia” niż wyżywienia. W rozwoju bankowości mobilnej największe postępy czyni Afryka.
Szybko otwierają się bankowe okna na świat

Analizy i badania

Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki w warunkach wzrostu cen energii

Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki w warunkach wzrostu cen energii

Przed procesem dostosowań, którego celem jest gospodarka o obniżonej emisyjności, stoi wyzwanie w postaci wzrostu cen energii, a to związane jest z napięciami geopolitycznymi na wschodniej granicy Europy.

Gospodarcze problemy strefy euro dopiero nadchodzą

Kategoria: Trendy gospodarcze
Tempo wzrostu PKB w strefie euro w II kwartale 2022 r. okazało się wprawdzie wyższe od oczekiwań, ale prognozy ekonomistów wskazują na pogarszanie się koniunktury w tym regionie.
Gospodarcze problemy strefy euro dopiero nadchodzą

Światowy ekosystem startupów szybko rośnie

Kategoria: Innowacje w biznesie
Rozwój startupów, czyli młodych, prywatnych firm technologicznych stał się globalnym fenomenem, generującym wartość ponad 6 bln dol. w 2021 r. To więcej niż PKB każdego kraju, poza USA, należącego do grupy G7. Coraz więcej państw ma ambicje rozwoju hubów technologicznych opierając się na startupach i przyciąganiu młodych firm z innych części świata.
Światowy ekosystem startupów szybko rośnie
więcej analiz i badań

Wywiady

Globalizacja zmieniłaby się nawet bez wojny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jest takie przysłowie – jedyną pewną rzeczą jest zmiana. I tak odbieram szeroko zakrojone zjawisko globalizacji. Nawet gdyby nie wystąpiła pandemia, nawet gdyby nie doszło do wojny na Ukrainie, globalizacja przybrałaby inny kształt, ponieważ stanowi ciągłą zmianę  – mówi Gediminas Šimkus, Prezes Zarządu Banku Litwy.
Globalizacja zmieniłaby się nawet bez wojny
więcej wywiadów

Inni piszą

VoxEU

Identyfikacja wstrząsów w obszarze polityki pieniężnej

Z powodu gwałtownego wzrostu inflacji banki centralne ponownie znalazły się w centrum uwagi debaty publicznej Autorzy proponują nowatorską metodę identyfikowania egzogenicznych zmian w polityce pieniężnej na podstawie doświadczeń Fed.
VoxEU

Konsekwencje makroekonomiczne embarga na rosyjski gaz

Większość uczestników badania ocenia, że embargo na rosyjski gaz obniżyłoby wzrost gospodarki UE w przedziale od jednego do trzech punktów procentowych, nawet bez kompensacyjnych działań fiskalnych lub monetarnych.

In English

Ukraine – the evil we are witnessing cannot be allowed to triumph

No country has done more than Poland to support the people of Ukraine and especially those driven from their homes by President Putin’s unprovoked aggression.